Program "Příroda"

Posláním programu "Příroda" je ochrana přirozené krajiny a místa pro život v ní. Snažíme se v přírodě zachovat prostor pro přežití všech živých tvorů, včetně člověka. I lidé potřebují životaschopnou krajinu. Kde by například brali to množství potravin, které spotřebují? V současnosti se náš program zaměřuje především na ochranu nejbohatších ekosystémů střední Evropy - mokřady v projektu "Živá voda".

Mokřady nás pomáhají chránit před ničivými povodněmi a čistí vodu.

Prioritní kampaň programu:
Za záchranu dolního Labe Děti Země - Děčín
Kampaně a projekty zaměřené přednostně na ochranu mokřadů:
Ochrana Poodří pro 21. století Děti Země - Ostrava
Mokřady u Strážnice DZ Hodonín + DZ Ostrava
Projekty "Vydra" a "Bledule" Fond ohrožené přírody
Lodické tůně - významný krajinný prvek Klub za záchranu Polabí
Ochrana břehulí ve středním Polabí Klub za záchranu Polabí
Ochrana biodiverzity na Kokořínsku Klub za záchranu Polabí
Ohrožená příroda veseckého údolí Děti Země - Liberec
Ochrana biodiverzity, krajiny a přírody obecně:
Pozemkový spolek Bořena Tým Bořena
Za záchranu Českého krasu Sekce "Za zachování přírody na Zemi"
Akce "Falco" a "Aquila" Klub ochrany dravců a sov
Projekt "Biodiverzita" Klub za záchranu Polabí,
Klub ochrany dravců a sov
a Fond ohrožené přírody
Sova pálená na Českomoravské vysočině Klub ochrany dravců a sov
Pro přírodní park Košíře - Motol Centrum pro podporu občanů
Projekt "Profil Morávky" Klub DZ Frýdek-Místek
Za zachování parku na náměstí Míru ve Zlíně Děti Země - Zlín
Na ochranu naší přírody
- kampaň za dobrý zákon o ochraně přírody a krajiny
Centrum pro podporu občanů
Za zastavení černé těžby a černých skládek v Českém krasu Sekce "Za zachování přírody na Zemi"
Přežijí Jizerské hory rok 2005? Děti Země - Liberec

Zpátky na domovskou stránku
© Děti Země, Jan Rovenský
20.9.2000