Alternativa
časopis pro ekologii a jiné cesty

Alternativa č.28
Alternativa č. 28 (4-6/99)
Alternativa č.27
Alternativa č. 27 (1-3/99)
Alternativa č.26
Alternativa č. 26 (11-12/98)
Alternativa č.25
Alternativa č. 25
Alternativa č.24
Alternativa č. 24
Alternativa č.23
Alternativa č. 23
Místa, kde je pravidelně k dostání Alternativa

Děti Země začaly vydávat Alternativu na začátku devadesátých let, kdy v České republice nebyl dostatek nezávislých informací. Chtěly tak informovat širší veřejnost o své činnosti, konkrétních ekologických problémech České republiky, o světových trendech v přístupu k životnímu prostředí a uveřejňovat myšlenky a názory zajímavých lidí.

Od svých počátků má časopis osobitou tvář, která prezentuje alternativu nejen jako ekologii, ale jako ucelený životní styl. Alternativa se zaměřuje především na životní prostředí, ale také na postavení menšin, společenská a sociální témata a kulturu. Náš přínos vidíme v propojení těchto témat; píšeme o světě z různých úhlů pohledu, které se skládají jako kamínky v mozaice. Nechceme jen poukazovat na současnou ekologickou krizi, ale především hledat východiska z ní, rozvíjet ideu trvale udržitelného života a směřovat k větší toleranci a zodpovědnosti lidí za jejich počínání na planetě Zemi.


Redakce přijímá předplatné na šest čísel: pro Českou republiku 168,-Kč, pro Slovensko 216,-Kč/Sk, pro ostatní země 350,-Kč nebo ekvivalent v jiné měně. Ceny včetně poštovného. Distributorům poskytujeme výhodný rabat. Doporučená prodejní cena časopisu je 28,-Kč v Čechách, 36,-Kč/Sk na Slovensku.

Objednat si můžete písemně na adrese Dětí Země nebo elektronicky.Kontakt:
Časopis Alternativa
Podbabská 14, 160 00 Praha 6
tel. + záznam.: 02 - 311 70 75
E-mail: casopis.alternativa@ecn.cz

Bankovní spojení: ČS Praha 1, č. ú.: 857959-018/0800


Elektronická objednávka Staňte se distributorem (formulář) Děti Země
© Děti Země, Jan Rovenský