Tisková zpráva Dětí Země - Brno 30.4.1999
Děti Země - Brno
Jakubské nám. 7, 602 00 Brno, tel/zázn/fax:05/422 21 743 E-mail: dz.brno@ecn.cz


Tisková zpráva Dětí Země - Brno
30.4.1999


Výsledky anket "Ropák roku 1998" a "Zelená perla roku 1998"

V časopise ALTERNATIVA, který vydává ekologické sdružení Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály »Spolku podkrušnohorských ropáků« (od M.W.Mlčocha), z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 94 členů nezávislé Komise ze 119 rozhodlo o vítězi 7.ročníku ankety »ROPÁK ROKU« (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či myšlenky, vydáním nějakého rozhodnutím či budováním nějaké stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 4.ročníku ankety »ZELENÁ PERLA ROKU« (o antiekologický výrok). Členy Komise jsou např. ekologové Ivan Dejmal a Antonín Buček, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkáři Jaroslav Hutka a Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák roku 1998 získal:
 • Ing.Miroslav Grégr,CSc., ministr průmyslu a obchodu a poslanec PS P ČR
  • za tvrdé prosazování dostavby jaderné elektrárny Temelín, která spolykala cca 65 miliard korun a ještě spotřebuje dalších 47 miliard korun, přičemž její termín spuštění je zcela nejistý, stejně jako potřebnost elektřiny pro český stát či její proklamovaná bezpečnost,
  • za maření sestavení mezinárodní komise, která zkoumala ekonomickou výhodnost, bezpečnost a smysluplnost dostavby JETE a za okleštění její náplně práce,
  • za záměr vybudovat další jaderné elektrárny v ČR jako např. na Ostravsku, včetně zbývajících dvou bloků v areálu JETE,
  • za výrazné posílení tlaku na dostavbu JETE při obměně členů představenstva ČEZu,
  • za nekompetentní přístup při vytváření energetické politiky, která je v rozporu s udržitelným způsobem života, neboť podporuje vyšší rozvoj jaderné energetiky,
  • za zpochybňování procesu útlumu těžby uranu v ČR, přestože např. cena vytěženého uranového koncentrátu u nás je asi dvakrát vyšší než ve světě,
  • za podporu záměru vybudovat kanál Dunaj-Odra-Labe, přestože ekologické, dopravní i ekonomické hlediska tento projekt jednoznačně zpochybňují,

  Na dalších dvou místech se umístili tito kandidáti:

 • RNDr.Jiří Hanzlíček, poradce ministra průmyslu a obchodu, držitel oprávnění pro posuzování vlivů staveb na životní prostředí a předseda dozorčí rady s.p. Diamo (StČ, JČ)
 • Ing.Jiří Drda, poslanec PSP ČR a bývalý primátor Liberce (SČ)
 • Úplný přehled výsledků "Ropáka 98´" naleznete zde !


  Zelenou perlu roku 1998 získal:

 • Libor Řehák - pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců ... 180 bodů
 • „Nekontrolované šíření rysa je v rozporu se základní Listinou lidských práv a svobod."

  z konference „Celoplošné rozšiřování některých druhů živočichů na území ČR se zaměřením na rysa ostrovida" (Žďár nad Sázavou, 17.2.1998) 

  Na dalších dvou místech jsou tyto výroky:

 • Martin Říman - bývalý ministr dopravy a spojů ČR,  nyní stínový za ODS ........................................... 134 bodů

  „Na prknech konstruktérů jsou návrhy automobilů, které vypouštějí téměř čistší vzduch, než nasávají."
   
  z článku Zvoní českým motoristům hrana? (Právo, 7.12.1998) 


 • Václav Klaus - předseda Poslanecké sněmovny a ODS ............. 130 bodů

  „Prezident republiky po celých osm let usiloval o dost podstatně jiný politický, ekonomický a vůbec společenský systém než dominantní politické síly země, aby chtěl - místo společnosti svobodných občanů - poněkud elitářský a člověka podceňující systém, který nazývá občanskou společností."

  z článku Zrekapitulujme si to (Lidové noviny, 10.1.1998) 


  Úplný přehled výsledků "Zelené perly 98´" naleznete zde !

  Akci finančně podpořili: Nadace Partnerství Brno, Open Society Fund Praha, Regional Environmental Center Praha, MŽP ČR a Děti Země.


  Další informace o soutěžích "Ropák roku" a "Zelená Perla" naleznete zde !
  © Děti Země, Jan Rovenský
  30.4.1999