Program "Toxické látky a odpady"

Životní prostředí České republiky patří mezi nejzamořenější různými toxickými látkami, ať už se jedná o dioxiny, PCB či těžké kovy. Řada z těchto látek se do prostředí dostává z odpadů a jejich zpracování.

Děti Země se v programu "Toxické látky a odpady" snaží omezit množství toxických látek vypouštěných do prostředí - prosazují přísnější legislativu (například emisní limit pro dioxiny) a zavedení tzv. "čistší výroby". Důležitou částí práce tohoto programu je prosazování práva na informace o životním prostředí, které ještě stále není v České republice samozřejmostí.

Prioritní kampaň programu:
"Když se odpad spálí, nezmizí!"
- optimalizace nakládání s odpady v Liberci
Děti Země - Liberec,
Sekce "Za čistou zemi, vzduch a vodu"
a Centrum pro podporu občanů
Mezinárodní projekty programu:
Stop toxickým látkám v Evropě
- za zákaz a eliminaci tzv. perzistentních organických látek
Sekce "Za čistou zemi, vzduch a vodu"
a Centrum pro podporu občanů
"Evropa a odpady z pohledu občanů" - mezinárodní seminář Děti Země - Brandýs nad Labem
a Centrum pro podporu občanů
Projekty a kampaně zaměřené na toxické látky v našem prostředí:
"Řekni mi, co vypouštíš" - projekt za volný přístup k informacím Sekce "Za čistou zemi, vzduch a vodu"
a Centrum pro podporu občanů
Právo na informace o toxických látkách v Liberci Děti Země - Liberec
"Konec dioxinů v České republice" Sekce "Za čistou zemi, vzduch a vodu"
a Centrum pro podporu občanů
Projekty zaměřené na řešení problematiky odpadů:
Spalovna Malešice a občané Sekce "Za čistou zemi, vzduch a vodu"
Pro vratné obaly ve skle Sekce "Za čistou zemi, vzduch a vodu"

Zpátky na domovskou stránku
© Děti Země, Jan Rovenský
20.9.2000