Tiskový mluvčí Michal Štingl
tel./fax: 0311/621 247, e-mail: stingl@iol.cz

Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
Tel., fax: 05-45210393, mobil 0603-574289, e-mail: dz.brno@ecn.cz


Tisková zpráva
Dětí Země
24.1.2002


Pochybnosti Dětí Země o dálnici D8 přes Krušné hory

Krajský úřad v Ústí nad Labem řeší platnost územního rozhodnutí

Už více než měsíc leží na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu v Ústí nad Labem podnět Dětí Země, které v něm z právních důvodů požadují zrušení územního rozhodnutí pro příhraniční úsek dálnice D8. Územní rozhodnutí vydal v říjnu 2000 odbor regionálního rozvoje Okresního úřadu v Ústí nad Labem a je tedy nutné rozhodnout, zda při tom neporušil zákon.

"V odvolání uvádíme, že jsme před vydáním rozhodnutí nebyli písemně informováni o pokračování územního řízení na tento úsek dálnice, takže jsme se nemohli vyjádřit k různým materiálům," vysvětlil hlavní důvod vedoucí dopravní sekce Dětí Země Miroslav Patrik.

Odbor regionálního rozvoje okresního úřadu pokračování územního řízení oznámil v srpnu 2000 pouze vyvěšením na úřední desku, což je v rozporu se stavebním zákonem a se zákonem o správním řádu.

Úředníci na okrese se patrně řídili pouze stavebním zákonem, když oznámení vyvěsili a nedoručili. Avšak i podle tohoto zákona mělo být oznámení posláno všem účastníkům řízení písemně, neboť jejich seznam je všeobecně znám. Podle Dětí Země se však celé rozhodování mělo řídit zákonem o správním řádu.

"Vzhledem k tomu, že se o podnětu nerozhodlo do měsíce, Děti Země uvažují podat stížnost na ministerstvo pro místní rozvoj," informoval o dalším postupu Pavel Doucha z Ekologického právního servisu.


Další informace o...
Dětech Země Další tiskové zprávy



©Děti Země