Tiskový mluvčí Michal Štingl
tel./fax: 0311/621 247, e-mail: stingl@iol.cz

Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
Tel., fax: 05-45210393, mobil 0603-574289, e-mail: dz.brno@ecn.cz


Tisková zpráva
Dětí Země
15.1.2002


Jak řešit nákladní dopravu v severních Čechách

Děti Země se ptají ústeckého hejtmana na dálnici D8 a vodní díla na Labi

U příležitosti jednání české vlády ve středu 16. ledna 2002 v Ústí nad Labem, zaslaly Děti Země ústeckému hejtmanovi Jiřímu Šulcovi otevřený dopis s otázkami o stavu řešení reorganizace dopravy v kraji. Vláda totiž předloni 11. října přijala usnesení č. 993, v němž navrhuje několik způsobů, jak omezit a přesměrovat nákladní přepravu z úseku dálnice D8 v chráněné krajinné oblasti České středohoří.

"Je chvályhodné, že vládu zajímá, jakým způsobem je možné v severních Ćechách přerozdělit dopravu tak, aby co nejméně škodila přírodě a životnímu prostředí. Obávám se však, že po více než roce a půl není zřejmé, jak to chce udělat a hlavně kolik to bude stát," upozornil vedoucí dopravní sekce Dětí Země Miroslav Patrik na hlavní rozpory ve vládním materiálu.

Dětem Země se rozhodně nelíbí, že vláda uvažuje především v jednoduchém a zastaralém schematu: kvůli výstavbě dálnice D8 a dvou přehrad na Labi vylít beton do přírody dvou chráněných oblastí a tím považovat vše za vyřízené. Navíc samotný vládní materiál otevřeně přiznává, že převedení přepravy na ekologičtější druhy dopravy není možné bez dalších opatření, která bude obtížné politicky prosadit.

"Rozhodli jsme se proto oslovit ústeckého hejtmana, aby nás informoval o dalším vývoji řešení dopravy v jeho kraji, když už si pozval členy vlády k sobě na úřad," doplnil Patrik. Děti Země se domnívají, že odpovědi budou jistě zajímat jak místní politiky, tak i občany.

Přestože MŽP loni definitivně povolilo výstavbu dálnice D8 přes CHKO České středohoří, Děti Země a další ekologické organizace chtějí v rámci probíhajícího územního řízení prosadit aspoň výstavbu dlouhého tunelu, který by také ochránil výskyt kriticky ohroženého stromu jeřábu českého, který byl v trase dálnice nedávno potvrzen.

V případě výstavby dvou přehrad na Labi jsou rozhodně proti tomuto záměru v předložené podobě. Společně s dalšími českými a německými organizacemi proto doufají, že MŽP vydá záporné stanovisko, jak mu doporučil odborník z pražské Agentury ochrany přírody a krajiny. Během připomínkovacího řízení k návrhu reorganizace dopravy v severních Čechách se totiž MŽP silně ohradilo proti jejich stavbě. Jejich námitka však nebyla ministerstvem dopravy a spojů přijata.

Hlavní otázky Dětí Země:
1) Jaké jsou všechny skutečné finanční náklady na snížení počtu kamionů, které by jinak jeli po dálnici D8 v CHKO České středohoří?,
2) Kdo a z čeho zaplatí všechna tato opatření na snížení počtu kamionů na dálnici D8?,
3) Kolik tun nákladu (popř. kolik kamionů) bude skutečně převedeno z dálnice D8 do ostatních druhů dopravy?,
4) Jak je zdůvodňováno, že po výstavbě dvou plavebních stupňů na Labi se přeprava vodní dopravy zvýší o stovky procent vůči stávajícímu stavu?,
5) Jaké zboží by se po vodě vozilo a odkud by se získalo, když stávající využití vodní dopravy je jen 40 % její celkové kapacity.


Další informace o...
Dětech Země Další tiskové zprávy©Děti Země