Tiskový mluvčí Michal Štingl
tel./fax: 0311/621 247, e-mail: stingl@iol.cz

Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
Tel., fax: 05-45210393, mobil 0603-574289, e-mail: dz.brno@ecn.cz


Tisková zpráva
Dětí Země
8.1.2002


Rozhodování o dálnici D8 je obtížnější než se očekávalo

Po více než měsíci od veřejného projednávání trasy dálnice D8 přes České středohoří je jisté, že rozhodnutí stavebního úřadu v Lovosicích hned tak nepadne. Připomínky účastníků řízení jsou totiž natolik závažné a komplikované, že je musel vyzvat, aby je doplnili o další důležité podklady.

O desítku různých starších rozhodnutí své připomínky rozšířily i Děti Země. Z nich totiž vyplývá, že předčasné vyloučení koridoru dálnice s tunelem z dalšího rozhodování v polovině devadesátých let bylo nezákonné, včetně schválení územního plánu Litoměřicka s dálnicí a vydání výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ministerstvem životního prostředí.

"Myslím, že stavební úřad správně odhadnul, že tak náročnou stavbu v chráněné oblasti nelze jen tak lehce odbýt," uvedl s uspokojením vedoucí dopravní sekce Dětí Země Miroslav Patrik, který nevěří, že termín dostavby dálnice D8 v roce 2005 bude splněn. Podle něho lze očekávat, že výskyt vzácného a kriticky ohroženého stromu jeřábu českého v trase dálnice nebude jediným důvodem k přerušení územního řízení.

Děti Země například ve svých připomínkách upozorňují na právní nesrovnalosti dvou stanovisek státních orgánů - územního odboru ministerstva životního prostředí o dobývacím prostoru kameniva lomu Prackovice a územního odboru ministerstva zemědělství o odnětí lesních pozemků.

Stavební úřad by měl v nejbližší době písemně vyzvat všechny známé účastníky územního řízení, aby se vyjádřili ke všem novým doplňkům ve spisu. Teprve potom podle zákona o správním řádu může vydat rozhodnutí, což může být nejdříve v únoru.


Další informace o...
Dětech Země Další tiskové zprávy©Děti Země