Programy a kampaně Dětí Země

Program "Příroda"
(podrobnější informace)
Za záchranu dolního Labe
Ochrana Poodří pro 21. století
Mokřady u Strážnice
Projekty "Vydra" a "Bledule"
Lodické tůně - významný krajinný prvek
Ochrana břehulí ve středním Polabí
Ochrana biodiverzity na Kokořínsku
Ohrožená příroda veseckého údolí
Pozemkový spolek Bořena
Za záchranu Českého krasu
Akce "Falco" a "Aquila"
Projekt "Biodiverzita"
Sova pálená na Českomoravské vysočině
Pro přírodní park Košíře - Motol
Projekt "Profil Morávky"
Za zachování parku na náměstí Míru ve Zlíně
Na ochranu naší přírody
- kampaň za dobrý zákon o ochraně přírody a krajiny
Za zastavení černé těžby a černých skládek v Českém krasu
Přežijí Jizerské hory rok 2005?

Program "Doprava"
(podrobnější informace)
"Ekologicky, ekonomicky a rychle" - kampaň za dostavbu obchvatu Plzně
Za prosazení cyklistické dopravy v Praze
Alternativa k dálnici do Drážďan existuje
Den bez aut
Dálnice D47 - ano či ne?
Integrovaný dopravní systém pro Plzeň a okolí
Dálnice D3 na Internetu
"Otrávíme se výfuky aut?"
Za ekologicky udržitelnou dopravu v CHKO Beskydy
Program "Odpady a toxické látky"
(podrobnější informace)
Budoucnost bez jedů
Stop toxickým látkám v Evropě
- za zákaz a eliminaci tzv. perzistentních organických látek
"Za náhradu PVC ve zdravotnictví"
Databáze znečišťování spalovnami odpadů a energobloky
Právo na informace o toxických látkách na Liberecku
Spalovna Malešice a občané
Když se odpad spálí, nezmizí!
"Z odpadu surovina"
"Recyklace odpadů v Dobré"
Pro vratné obaly ve skle
Projekty a kampaně mimo programy
(podrobnější informace)
Životní prostředí a občanská společnost
Podpora občanských aktivit
Novela zákona č.244/1992
- Kampaň proti vyloučení veřejnosti z rozhodování o navrhovaných stavbách"
Aarhuská úmluva - osvěta a servis pro veřejnost
Referendum 2000
Prestižní ankety "Ropák roku" a "Zelená Perla"
"Možnosti tu jsou" - úspory energie v malé obci a alternativní zdroje energie
Zeměkoulení
Centrum ekologické výchovy v Berouně
Společenské centrum Cepkov ve Zlíně a jeho dopad na ŽP
Za zelené a klidné vnitrobloky - Plzeň

Zpátky na domovskou stránku
© Děti Země, Jan Rovenský