Výsledky ankety "Zelená perla roku 2000" (k 26.4.2001)


 1. Rudolf Zeman - pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR (163 bodů)
 2. ”Radikální ekologové jsou problémem vzhledem k tomu, že hesla, která propagují, jsou většinou pravdivá a mají podporu veřejnosti, ale i policistů.”

  (sborník přednášek z mezinárodního sympozia ”Role policie v boji proti rasismu a xenofobii”, který v roce 2000 pro MV ČR vydalo nakladatelství Aleš Skřivan ml.)


 3. Martin Říman - člen ODS a bývalý ministr dopravy a spojů (151 bodů)
 4. ”Ukazuje se tedy nade vší pochybnost, že omezovat individuální automobilismus bez omezení základních lidských svobod je nemožné.”

  z článku Začala velká válka o dálnice? (Mladá fronta Dnes, 1.4.2000)


 5. Martin Říman - člen ODS a bývalý ministr dopravy a spojů (127 bodů)
 6. ”Novoroční projev prezidenta republiky snad psali pánové Patočka, Patrik, Kohák a Keller dohromady. Jejich extrémním názorům se díky těm několika minutám dostalo publicity, o kterou by jinak marně usilovali léta.”

  z článku Globalizace? Nejnovější karta sociálních inženýrů levice (Mladá fronta Dnes, 7.1.2000)


  Jiří Novák - pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR (127 bodů)

  ”V budoucnosti je velmi pravděpodobné, že každá dědina bude mít svůj jaderný reaktor s komplexním využitím tepla i elektrické energie po celou dobu roku. Zima topeni, v létě ohřev půdy, vody v koupalištích, pohon klimatizace apod.”

  z článku Temelín je možné propřekážet (Neviditelný pes, 29.5.2000)


 7. Vladimír Zatloukal - náměstek ředitele Národního parku Šumava (126 bodů)
 8. “Už jsme chtěli nastartovat přírodní procesy, když se ale objevil kůrovec...”

  z přednášky na workshopu WWF o managementu Národního parku Šumava (Volary, 5.-7. června 2000)


 9. Jiří Fleischhans - výkonný viceprezident České nukleární společnosti a pracovník Škody Praha a. s. (109 bodů)
 10. ”Co je komu do toho, co dělá ČEZ.”

  (publicistický pořad Sněží, ČT2, 5.12.2000)


 11. Petr Masopust - konzultant firmy Bad Geisshübler Touristik a. s. (107 bodů)
 12. ”Ta krajina nemá žádnou cenu.” (názor na současný stav okolí území plánované výstavby zábavního areálu KYSELKA 2000 v Doupovských horách firmou BGT a. s.)

  z článku S Kunešem je zábava (Respekt č. 45, 30.10.-5.11.2000)


 13. František Janouch - jaderný fyzik (70 bodů)
 14. ”... Není to samozřejmě jen otázka stavby, ale také technologie. Z hlediska této optiky je Temelín přímo božský.”

  z článku Jaderná energie je méně škodlivá než kamna na uhlí (Hospodářské noviny, 23.10.2000)


 15. Antonín Peltrám - ministr dopravy a spojů ČR (66 bodů)
 16. ”Musí se vytvořit víc bodů, kde budou moci živočichové jinak chránění přecházet. Kolega Kužvart je to bude učit.”

  (komentář k prosazované povrchové trase dálnice D8 v Českém středohoří) - z článku Ve vyšším zájmu: Vláda se chystá obětovat České středohoří (Respekt č. 12, 13.-19.3.2000)


 17. Jiří Hanzlíček - poradce ministra průmyslu a obchodu pro ekologii (61 bodů)
 18. ”MPO podporuje ochranu životního prostředí v souladu se světovým trendem udržitelného rozvoje.”

  z článku Zpátky na stromy (Právo, 8.11.2000)


 19. Milada Emmerová - poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (52 bodů)
 20. ”Vyšším ekologickým rizikem pro člověka a okolní přírodu je nestavění dálnic, silnic a obchvatů, než jejich existence a působení na okolní ovzduší a všechny živé organismy.”

  z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 1.12.2000)


 21. Vratislav Kulhánek - předseda představenstva Škody auto a.s. (49 bodů)
 22. ”Když navíc pominu vybudované silnice, tak zkušební polygony přírodě spíše pomáhají, protože takový les je dobře obhospodařován.”

  (z rozhovoru o vybudování nového zkušebního polygonu pro osobní auta) - z článku Škodovky budou nadále pro cizinu českými auty (Právo, 25.5.2000)


 23. Jiří Drda - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (47 bodů)
 24. ”Zákon si osvojuje právo rozhodovat o investičních záměrech, koncepcích, plánech a programech pouze z jediného hlediska, a to ochrany životního prostředí.”

  (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí, první čtení, 13.4.2000)


 25. Zdeněk Kantořík - tiskový mluvčí Národního parku Šumava (46 bodů)
 26. ”Vykácená plocha 0,3 ha... je plocha třiceti čtverečních metrů... a asi 20 stromu.”

  (názor na 165 načerno vykácených a odvezených stromech v 1. zóně ochrany přírody Jezerní slať) - z článku K chybě došlo už před pěti lety (Týdeník Klatovska, 28.6.2000)


 27. František Laburda - revírník ze Světlíku na Českokrumlovsku (41 bodů)
 28. ”Rys je zabiják ze zábavy. Zlomí zvěři vaz a ani se jí potom nedotkne.”

  z článku Škody po dravcích a šelmách bude brzy platit stát (Mladá fronta Dnes, 15.3.2000)


 29. Jiří Drda - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (40 bodů)
 30. ”Rozsah posuzování koncepcí je tak rozsáhlý, že se týká prakticky všeho, co projednává a schvaluje vláda a krajské řady, a mohl by tak ochromit ekonomiku a rozvoj státu.”

  (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí, první čtení, 13.4.2000)


 31. Rudolf Tomíček - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (31 bodů)
 32. ”Nebudu rozebírat, jestli zákon je nebo není podle právních norem, jestli je či není právně účinný. V každém případě, pokud pomůže jen o jeden den dříve vyřešit situaci, která je v Plzni, budu pro něj hlasovat.”

  z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 5.12.2000)


 33. Václav Brousek - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (25 bodů)

”Chybějící obchvat přerušuje spojnici Prahy se západní částí Evropy a vážně tak narušuje image celé republiky v Evropě.”

z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 1.12.2000)

 

Na základě bodovacího hodnocení 100 členů Komise zpracoval Miroslav Patrik, Děti Země