Zelená perla 1999 - 18 finalistů
(ke 14.4.2000)

 1. Robert Kopecký - poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  „Proti protestujícímu davu některých ekologů je potřeba postavit rozum. Nemáme právo si dále ničit ozonovou vrstvu, kterou klasické elektrárny, na rozdíl od elektrárny jaderné, vytvářejí."

  z článku Temelín - ekologické plus (Haló noviny, 29.5.1999)


 2. Vladimír Zatloukal - náměstek ředitele Národního parku Šumava,

  „Rozumné využívání druhotných hospodářských efektů v národních parcích snižuje požadavky na státní rozpočet a tím na kapsu daňových poplatníků. Umožňuje zdroje státního rozpočtu využít ve prospěch životního prostředí jinde."

  z článku Situace v NP Šumava (Veronica č.6, červen 1999)


 3. Lukáš Mikulecký - bývalý přednosta OkÚ v Jindřichově Hradci

  „Jediné, co může náš okres zachránit, je změna zákona o ochraně přírody."

  z článku L.Mikulecký: Zachovalá příroda je prokletím (Jindřichohradecké listy, 23.2.1999)


 4. Lukáš Mikulecký - bývalý přednosta OkÚ v Jindřichově Hradci

  „Zachovalá příroda je pro Jindřichohradecko, které dnes patří již mezi pět nejchudších okresů v republice, vlastně prokletím."

  z článku L.Mikulecký: Zachovalá příroda je prokletím (Jindřichohradecké listy, 23.2.1999)


 5. Martin Říman - stínový ministr dopravy a spojů ODS

  „Dálnice jsou vlastně ekologickou stavbou, motory při jízdě po nich pracují v optimálním režimu a tudíž vypouštějí méně zplodin."

  z článku Protne dálnice České středohoří (Ekolist č.1, leden 1999)


 6. Jiří Hanzlíček - ekologický poradce ministra průmyslu a obchodu

  „Mezinárodní obsazení expertního týmu, který zprávu vypracoval, se vymyká dosud běžným zvyklostem v evropském regionu. Svou podstatou narušuje integritu státu a jeho schopnost samostatného rozhodování."

  z článku Bude nám chybět pět Temelínů (Právo, 16.3.1999)


 7. Ladislav Flégl - ekonom

  „Je třeba udělat maximum pro to, aby auto nebylo vnímáno coby perverzní neřest, ale jako nepostradatelná součást moderní společnosti, která si zaslouží své uznání."

  z článku Auto není škůdce, ale páteř moderní osobní dopravy (Lidové noviny, 12.7.1999)


 8. Antonín Peltrám - ministr dopravy a spojů ČR

  „Nemůžu souhlasit s tím, aby ekologičtí nomádi kočující od akce k akci měli větší pravomoc než státní správa."

  z článku O dálnici Brno - Vídeň se prozatím debatuje (Blesk, 11.5.1999)


 9. Jiří Šedivý - náčelník Generálního štábu armády ČR

  „Obavy ochranářů, že by se kvůli zařízení na jednom z vrchů Pálavy mohl zhoršit stav životního prostředí, jsou totiž zcela neopodstatněné."

  o výstavbě vysílače na vrchu Vysoký Roh v CHKO a BR Pálava (http://www.ecn.cz/ekolist, 20.12.1999)


 10. Karel Hruška - pedagog na VUT FEI v Brně a externí poradce na MPO

  „Zastavení Temelína je zločin a zrada na českém národě!"

  z přednášky kursu Řízení jakosti (FEI VUT Brno, Technická 2, místnost č.302, 23.2.1999)


 11. Jiří Procházka - držitel oprávnění MŽP k posuzování vlivů na ŽP

  „Těžba nerostných surovin představuje značný zásah do přírodních poměrů, má i své kladné stránky při poznávání přírody."

  z dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pod názvem Těžba vápenců v lomu VČS - západ (květen 1999)


 12. Jiří Ježek - bývalý primátor Liberce

  „Nemůžu deklarovat, že budeme bránit každý strom, byť stojí nešikovně. Je-li možné, aby v Alpách ve 3.000 m nad mořem bylo veškeré vybavení, tak mi neříkejte, aby to nebylo možné v Čechách."

  z diskuse s libereckými ekologickými organizacemi o realizaci mistrovství světa v klasickém lyžování SKI 2005 (Liberec, 22.2.1999)


 13. Milan Duda - vedoucí právního odboru MM Plzně a místopředseda občanského sdružení „Dálnice"

  „V současné době běžně dochází k tomu, že orgány ochrany přírody a krajiny a zejména různá "ekologická" sdružení s odvolávkou na stávající znění zákona zasahují do správních řízení zejména stavebních a uplatňují v nich svá hlediska, jež se ochrany přírody a krajiny mnohdy vůbec nedotýkají, a brání tak péči o životní prostředí (v širším smyslu) v intravilánech zejména velkých měst."

  zdůvodnění návrhu novely zákona č.114/1992 Sb. v dopise Petra Otáska poslancům pod názvem „Novela zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny" (Plzeň, 26.5.1999)


 14. Miloslav Kučera ml. - poslanec PS P ČR

  „Za současné situace se mi vyhlašování národního parku jeví jako nepřiměřený finanční luxus, který si nemůžeme dovolit."

  řečeno během druhého čtení návrhu zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko, sněmovní tisk č.77 ( http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/013schuz/s013011.htm, 11.5.1999, pronesení výroku ve sněmovně)


 15. Miloš Zeman - předseda české vlády

  „Nebudeme dělat laciná gesta, protože čas, který ušetříme jízdou autem, pak můžeme věnovat na důkladné projednání státního rozpočtu."

  (odpověď na otázku, zda vyslyší výzvu, aby na Den bez aut nepoužil auto)

  z pořadu Události plus (Česká televize 1, 5.11.1999 ve 22.20 hodin)


 16. Josef Vorel - držitel odborného oprávnění MŽP k posuzování vlivů na ŽP

  „V zatrusené podestýlce probíhají exotermické reakce... tím je kuřatům zajišťována optimální útulnost... chov musí zajišťovat dodržení jejich druhově přirozené životní pohody… podle zákona č. 167/1993 Sb... předpokládá se úhyn cca 82 ks denně."

  z dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí výstavby velkokapacitní výkrmny brojlerů v Hracholuskách na Prachaticku (prosinec 1999)


 17. Václav Mencl - stínový ministr životního prostředí za ODS

  „Zpracovávám hodnocení životního prostředí v ČR s ohledem na stranický program."

  odpověď na otázku „Co konkrétně jste udělal za půl roku ve své funkci?" (Lidové noviny, 31.3.1999)


 18. Jaroslav Jirát - ekonom

  „Proto lze říci, že MŽP neusiluje ani tak o ochranu přírody jako o manifestaci vlastní moci."

  z článku S Kužvarty se dálnice stavět nebudou (Mladá fronta Dnes, 2.2.1999)


Na základě rozhodnutí 8-členné subkomise zpracoval RNDr.Miroslav Patrik, Děti Země - Brno


Další informace o...
Ropákovi a Zelené Perle Dětech Země
© Děti Země
19.4.2000