Ropák 1998 - Konečný výsledky


 1. Ing.Miroslav Grégr,CSc., ministr průmyslu a obchodu a poslanec PS P ČR
 2.  
 3. RNDr.Jiří Hanzlíček, poradce ministra průmyslu a obchodu, držitel oprávnění pro posuzování vlivů staveb na životní prostředí a předseda dozorčí rady s.p. Diamo (StČ, JČ)
 4. Ing.Jiří Drda, poslanec PSP ČR a bývalý primátor Liberce (SČ)
 5.  
 6. Ing.Zdeněk Kovařík, radní hlavního města Prahy pro územní rozvoj a bytovou politiku (Praha)
 7.  
 8. profesor MUDr.Jaroslav Kotulán,CSc., Ústav preventivního lékařství LF MU v Brně (Praha, StČ, JM)
 9. Jan Fencl, ministr zemědělství ČR a senátor S P ČR
 10.  
 11. Ing.Ivan Žlábek, ředitel Národního parku Šumava (JČ)
 12.  
 13. Jiří Kinský, pracovník Správy CHKO České středohoří (SČ)
 14. Ing.Josef Hojdar, poslanec PS P ČR (SČ)
 15.  
 16. JUDr.František Mikeš, přednosta Okresního úřadu v Českém Krumlově (JČ)
 17.  
 18. Ing.Václav Košacký, provozní ředitel Povodí Moravy, a.s. v Brně
 19.  
 20. JUDr.Milan Duda, vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně, dříve předseda právní komise Rady m.P. a právní zástupce společnosti GEBO Immobilia, s.r.o. (ZČ)
 21.  © Děti Země, Jan Rovenský
30.4.1999