Ropák 1999 - zaslané návrhy
(k 31.3.2000) - 91 návrh


  PRAHA (3 návrhy)

 1. Tomáš Bílek, předseda představenstva společnosti Metrostav - Intertrade


 2. Ing. Petr Švec, náměstek primátora hlavního města Prahy


 3. Ing. Zdeněk Kovářík, radní hlavního města Prahy pro územní rozvoj  STŘEDOČESKÝ KRAJ (6 návrhů)

 4. RNDr.Jiří Procházka, ředitel firmy EKOAUDIT s. s r.o. Brno a držitel odborného osvědčení MŽP pro zpracování dokumentací a posudků


 5. Ing.Jiří Bureš, předseda představenstva Vápenky Čertovy schody a.s. (vyrábí vápno) a jediný jednatel české pobočky firmy Lhoist (vlastní polovinu akcí Velkolomu Čertovy schody - těží vápenec)


 6. Josef Litowczyk, podnikatel v oblasti zemních prací


 7. Aleš Štolcbart, jednatel firmy STAZ s. s r.o.


 8. František Jiras, starosta obce Suchomasty


 9. Michal Štingl, Děti Země Beroun  SEVEROČESKÝ KRAJ (11 návrhů)

 10. Ing. Jiří Drda, poslanec PS P ČR, předseda představenstva a.s. Termizo a býv. primátor Liberce


 11. Ing. Antonín Peltrám, CSc., ministr dopravy a spojů


 12. Ing. Jaroslav Čipera, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR


 13. Ing. Ladislav Hruška, býv. primátor Ústí nad Labem, nyní člen Rady města


 14. Ing. Miroslav Grégr,CSc., ministr průmyslu a obchodu a poslanec PS P ČR


 15. Ing. Vladimír Kadlec, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, a.s.


 16. Ing. Miroslav Šefara, předseda správní rady DPm Děčín a člen Rady města


 17. PaeDr. Vladimír Medek, starosta Děčína


 18. Ing. Jaroslav Kabele, držitel odborného osvědčení MŽP pro zpracování dokumentací a posudků


 19. Ing. Vratislav Vajnar, generální ředitel a předseda představenstva Severočeských dolů a.s. Chomutov


 20. RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR  ZÁPADOČESKÝ KRAJ (8 návrhů)

 21. JUDr. Milan Duda, vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně a místopředseda občanského sdružení „Dálnice"


 22. Ing. Petr Otásek, náměstek primátora města Plzně


 23. Ing. Jiří Novák, ředitel sekce investiční politiky MMR ČR


 24. Ing. Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj ČR


 25. Ing. Jan Otýs, vedoucí Báňského úřadu v Plzni


 26. Ing. Petr Červený, jednatel společnosti Česká drůbež a.s.


 27. RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR


 28. Jan Rovenský, člen Dětí Země Plzeň  JIHOČESKÝ KRAJ (47 návrhů)

 29. František Vnouček, poslanec PS P ČR a předseda Sdružení pro výstavbu dálnice D3


 30. Ing. Miroslav Beneš, poslanec a předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PS P ČR


 31. JUDr. Renata Frelichová, přednostka OkÚ v Českých Budějovicích


 32. Ing. Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou


 33. Václav Nový, starosta obce Štěkeň


 34. Ing. Pavel Vejvar, vedoucí referátu regionálního rozvoje OkÚ v Jindřichově Hradci


 35. Jiří Hůlka, starosta obce Horní Planá


 36. Ing. Hana Randová, vedoucí odboru životního prostředí v Táboře


 37. Ing. Ivan Žlábek, ředitel Národního parku a CHKO Šumava


 38. Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele NP a CHKO Šumava


 39. RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí


 40. Václav Havel, prezident ČR


 41. Jakub Patočka, šéfredaktor Literárních novin


 42. Jan Beránek, vedoucí programu Energie a předseda Hnutí Duha


 43. RNDr. Mojmír Vlašín, biolog ZO ČSOP Veronica Brno


 44. MVDr. Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA


 45. PhDr. Vladimír Just, CSc., teatrolog Divadelního ústavu Praha


 46. Radko Pavlovec, zmocněnec hornorakouské vlády pro jaderná zařízení v sousedních zemích


 47. prof. RNDr.Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky ŽP při UK Praha


 48. Kurt Gebauer, sochař


 49. RNDr. Martin Bursík, zastupitel Prahy


 50. Ing. Ivan Dejmal, ekolog


 51. JUDr.Pavel Rychetský, senátor a místopředseda vlády


 52. Jan Kavan, ministr zahraničních věcí


 53. Pavel Dostál, ministr kultury


 54. Eduard Zeman, ministr školství


 55. Jaroslav Bašta, bývalý ministr bez portfeje


 56. Ing. Pavel Mertlík, ministr financí


 57. PhDr.Vladimír Špidla, ministr práce a sociálních věcí


 58. Václav Bělohradský, filozof


 59. Fedor Gál, sociolog


 60. profesor PhDr. Jan Keller, sociolog FSS MU v Brně


 61. Erazim Kohák, filozof


 62. Marta Kubišová, zpěvačka


 63. Naďa Urbánková, zpěvačka


 64. Janek Ledecký, zpěvák


 65. Michal Prokop, zpěvák


 66. Petr Vacek, herec


 67. Jiřina Bohdalová, herečka


 68. Petr Novotný, bavič


 69. Halina Pawlovská, spisovatelka a televizní bavička


 70. Karel Schwarzenberg, podnikatel a vydavatel Respektu


 71. Jiří Suchý, herec a ředitel divadla Semafor


 72. Petr Uhl, vládní zmocněnec pro lidská práva


 73. Dominik Hašek, hokejista


 74. Kateřina Neumannová, lyžařka


 75. Helena Houdová, Miss ČR 1999  SEVEROMORAVSKÝ KRAJ (1 návrh)

 76. Ing. Evžen Tošenovský, primátor Ostravy  JIHOMORAVSKÝ KRAJ (2 návrhy)

 77. emeritní profesor Ing. Alois Černý, DrSc. na MZLU v Brně a soudní znalec v oboru lesního hospodářství - těžba dřeva a lesnická fytopatologie a mykologie


 78. Ing. Pavel Balík, starosta Znojma  ČESKÁ REPUBLIKA (13 návrhů)

 79. Ing. Jiří Drda, poslanec PS P ČR, předseda představenstva a.s. Termizo a býv. primátor Liberce


 80. JUDr. Milan Duda, vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně a místopředseda občanského sdružení "Dálnice"


 81. Ing. Petr Otásek, náměstek primátora města Plzně


 82. Ing. Václav Brousek, poslanec PS P ČR


 83. Ing. Karel Sehoř, poslanec PS P ČR


 84. Ing. Miroslav Grégr,CSc., ministr průmyslu a obchodu a poslanec PS P ČR


 85. RNDr. Jiří Hanzlíček, poradce ministra průmyslu a obchodu a předseda dozorčí rady s. p. Diamo


 86. Ing. Antonín Peltrám, CSc., ministr dopravy a spojů


 87. Ing. Josef Vajner, jednatel společností W-Eko, s.r.o. a W-Spalovny, s.r.o., Ostrov nad Ohří


 88. Ing. Pavel Rybníček, náměstek ministra zemědělství ČR


 89. Ing. Pavel Veselý, držitel odborného osvědčení MŽP pro zpracování dokumentací a posudků


 90. RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR


 91. Jakub Puchalský, bývalý generální ředitel České televize


Na základě došlých podkladů zpracoval RNDr.Miroslav Patrik, Děti Země - Brno


Další informace o...
Ropákovi a Zelené Perle Dětech Země
© Děti Země
19.4.2000