Anketa o "Ropáka roku 2000" (stav k 31.3.2001) - 45 návrhů


PRAHA (1)

1) Ing. Kateřina Vaculová, ředitelka odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ (9)

2) Ing. Zdeňka Šímová, vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Nymburku

3) Oto Fibich, jednatel společnosti EKOBO

4) Ing. Jan Šroubek, zástupce firmy Lhoist v ČR

5) Antonín Plátěnka, starosta obce Tmaň

6) Ing. Eva Tylová, náměstkyně ministra životního prostředí

7) RNDr. Milan Macháček, pracovník firmy EKOEX Jihlava

8) RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Dětí Země

9) Michal Štingl, člen Dětí Země v Berouně

10) Věra Sklenářová, starostka obce Koněprusy

 

ÚSTECKÝ KRAJ (5)

11) Ing. Josef Běle, náměstek ministra životního prostředí ČR

12) RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR

13) Ing. František Rubeš, vládní zmocněnec pro severozápadní Čechy

14) PaeDr. Vladimír Medek, starosta města Děčína

15) Jaroslav Foldyna, předseda OOV ČSSD Děčín

 

KARLOVARSKÝ KRAJ (1)

16) Ing. Petr Masopust, konzultant firmy Bad Giesshübler Touristik a.s.

 

LIBERECKÝ KRAJ (1)

17) Ing. Jaroslav Hrádek, vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Liberci

 

PLZEŇSKÝ KRAJ (5)

18) JUDr. Milan Duda, vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně a místopředseda občanského sdružení “Dálnice

19) Václav Brousek, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

20) Martin Pytlík, předseda občanského sdružení “Dálnice

 • za přípravu a zorganizování blokády tranzitní komunikace v Plzni s cílem upozornit na absenci dálničního obchvatu města, čímž však vyvolal protiekologické nálady mezi občany.

21) Ing. Martin Jahn, generální ředitel CzechInvestu

 • za nabídnutí plochy v rozvojové zóně Borské pole u Plzně mexické firmě NEMAK pro výstavbu podniku na tavení desítek tisíc tun hliníkových odpadů v rozporu s územním plánem města a regulačními pravidly této zóny.

22) Jan Rovenský, člen Dětí Země v Plzni

 • za neustálý bojkot výstavby obchvatu Plzně v delší variantě přes zalesněný vrch Valík, čímž ohrožuje zdraví Plzeňanů.

 

ČESKOBUDĚJOVICKÝ KRAJ (11)

23) Ing. Ivan Žlábek, ředitel CHKO a Národního parku Šumava

 • za prosazení a realizaci kácení stromů v I. zónách parku, včetně hřebene Trojmezné,
 • za holosečnou těžbu dřeva v II. zónách, vedoucích k odlesnění výše položených částí parku,
 • za matení veřejnosti a kontrolních orgánů (České inspekce životního prostředí) při prokázané krádeži pokácených stromů nezjištěným vrtulníkem z I. zóny parku Ztracená slať.

24) Ing. Josef Běle, náměstek ministra životního prostředí ČR

25) RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR

 • za podporu kácení stromů v I. zónách Národní parku Šumava,
 • za tolerování porušování platných rozhodnutí nechávat dřevo z citlivých oblastí II. zóny parku na místě, když vedení parku nechalo s využitím dotace Státního fondu životního prostředí neoprávněné odvézt toto dřevo vrtulníkem,
 • za neúčast v diskusích a jednáních při dokončování výstavby jaderné elektrárny Temelín a jejího uvádění do zkušebního provozu a při projednávání způsobu hodnocení jejího vlivu na životní prostředí a za vyhýbání se účasti v mediálních debatách na toto téma.

26) Josef Šíma, vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Českých Budějovicích

27) Ing. Karel Škácha, přednosta Okresního úřadu v Prachaticích

28) Ing. Josef Pudivítr, vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Prachaticích

 • v rozporu se zákonem úmyslně nezahajovat správní řízení o zásahu do krajinného rázu, čímž jednoznačně napomohl stavu, kdy na mnoha kopcích v okrese stojí stožáry mobilní sítě telefonů bez ohledu na jejich negativní vliv na krajinu.

29) Ing. Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu ČR

 • za tolerování nezodpovědného uvedení jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu.

30) Ing. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 • za propagaci a podporu uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu bez ohledu na skutečnou funkci úřadu, čímž tak snižuje jeho věrohodnost.

31) Ing. Otakar Veselý, ředitel firmy Kámen a písek s.r.o.

 • za prosazování navýšení těžby kamene v lomech Plešovce a Zrcadlová huť na území CHKO Blanský les bez ohledu na odpor Správy CHKO, přičemž firma je díky svým současným vysokým ziskům významným sponzorem různých veřejných aktivit na Českokrumlovsku, včetně Ekofilmu.

32) JUDr. Ladislav Faktor, provozovatel rozhlasové stanice Radio Faktor

33) Jan Beránek, předseda Hnutí DUHA

 • za účelové argumentace, kterými oddaloval spuštění jaderné elektrárny Temelín šetrné k přírodě a tím prodlužoval výrobu elektrické energie z uhelných elektráren, takže se podílel i na změně globálního klimatu vyššími emisemi oxidu uhličitého.

 

OSTRAVSKÝ KRAJ (3)

34) Ing. Petr Lachnit, ministr pro místní rozvoj ČR

 • za prosazování výstavby Distribučního centra Ostrava v blízkosti rezervace Kotvice, čímž dojde k negativnímu ovlivnění okolí zejména nadměrnou dopravou (emise, hluk, noční světelný smog) a krajinného rázu,
 • za výrazný podíl při prosazování územního plánu VÚC Beskydy s územní ochranou pro jadernou elektrárnu Blahutovice, trasu kanálu Dunaj - Odra - Labe (včetně trasy přes CHKO Poodří), Distribuční centrum Ostrava, těžební závod Frenštát-sever s těžbou černého uhlí v CHKO Beskydy, nové vodní nádrže Spálov, Horní Lomná, Krásná a Čeladná a řadu nových golfových hřišť a lanovek v CHKO Beskydy.

35) Ing. Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu ČR

36) Lubomír Kuznik, starosta města Karviná

 • za prosazování výstavby restaurace s celodenním provozem a s parkovištěm pro dvacet aut pod heslem “dobrých hospod není nikdy dost” na místě travnaté klidové plochy se stromy a zahrádkami mezi obytnými domy u Komenského ulici na nejrušnější křižovatce ve městě bez ohledu na nesouhlas velké většiny okolo bydlících občanů, kterým bylo při odkoupení bytů do osobního vlastnictví sděleno, že pod travnatými plochami jsou inženýrské sítě, takže se zde s nějakou výstavbou nepočítá.

 

BRNĚNSKÝ KRAJ (3)

37) RNDr. Libor Ambrozek, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda ČSOP

38) Ing. Jan Vybíral, ředitel Lesního závodu Židlochovice Lesů ČR, a.p.

 • za matení snah ČR nominovat další území do rozšířené biosférické rezervace Pálava a Podluží UNESCO předkládáním vlastních nereálných návrhů biosférické rezervace,
 • za aktivity směřující k znevažování činnosti CHKO Pálava a za odpor proti jejímu rozšíření o lednicko-valtický areál a lužní lesy na Soutoku,
 • za masivní podporu chovu lesní zvěře v oborách Klentnice, Bulhary a Soutok na Břeclavsku.

39) RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR

 • za pasivitu při neprosazení rozšíření CHKO Pálava o území Lanžhotska a Lednicko-valticka, které svým podpisem podpořilo přes patnáct set občanů.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (6)

40) Ing. Jiří Drda, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

 • za výrazný podíl při zásadní změně nového zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, který po úpravách skupiny poslanců, jež sám vedl, ztratil většinu environmentálně progresivních prvků.

41) RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., emeritní profesor PřF UK v Praze a předseda občanského sdružení “Biotrend”

42) MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví ČR

43) Steve Hammett, generální ředitel firmy TESCO Stores

44) Ing. Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu ČR

45) Ing. Josef Běle, náměstek ministra životního prostředí ČR

 

Na základě došlých pokladů zpracoval Miroslav Patrik, Děti Země Brno.