Podmínky nominace na Ropáka a Zelenou Perlu 2001

Děti Země vyhlašují další, již 10. ročník světově ojedinělé ankety o titul "Ropák roku". Kandidáta může navrhnout každý občan ČR, když písemně uvede jeho jméno, zaměstnání a především ověřitelný důvod navržení (tzn. prosazovaní nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké "antiekologické" stavby). To vše se musí vztahovat k roku 2001.

Kandidát musí být i teritoriálně lokalizován buď do jednoho ze sedmi bývalých krajů a Prahy nebo na celou republiku (celkem devět oblastí), neboť hlavním záměrem ankety je upozornit na lokální ekologické problémy a konkrétní projekty. Důležité je uvést i jméno a adresu navrhovatele.

Současně je také vyhlášen 7. ročník ankety o antiekologický výrok "Zelená perla". Návrhy může opět zasílat každý občan ČR, pokud písemně uvede jméno a příjmení autora výroku, přesnou citaci výroku, zdroj (TV, denní tisk apod.), datum zveřejnění výroku a své jméno a adresu. Mezi kandidáty nelze zařadit zástupce sdělovacích prostředků.

Na základě zaslaných návrhů kandidátů a autorů výroků pak nezávislá 124členná Komise rozhodne o jejich pořadí. Jejími členy jsou zástupci ekologických organizací a nadací, nezávislý odborníci, pedagogové vysokých škol, publicisté, hudebníci apod.

Výsledky obou anket budou zveřejněny v 27. dubna 2002 v Divadle Husa na provázku.

Uzávěrka přihlášek kandidátů do obou anket je 8.3.2002 na adrese:
Děti Země, Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel/fax: 05/45 21 03 93,
nebo zde.

Miroslav Patrik
koordinátor obou anket

Navrhněte Ropáka 2001 (formulář) Navrhněte Zelenou Perlu 2001 (formulář) Hlavní stránka o Ropákovi
© Děti Země