Reakce na článek v Plzeňském deníku "Spor o obchvat opět směřuje k soudu"

Náměstek Otásek: Nadaný manipulátor nebo neschopný žvanil ?

Minulý pátek otiskl Plzeňský deník v článku „Spor o obchvat opět směřuje k soudu" vyjádření plzeňského „náměstka pro dálnici" Petra Otáska. Obviňuje v něm ekologické aktivisty a jejich právního zástupce Petra Kužvarta, že již mají „do zásoby" připraveny tři soudní žaloby, kterými chtějí zabránit výstavbě obchvatu ve variantě SUK2. Toto obvinění, balancující na hraně trestní odpovědnosti za šíření poplašné zprávy a pomluvu, sice nic nevypovídá o aktivitách zastánců trasy KUO, mnohé však naznačuje o svém autorovi, náměstku Otáskovi.

Příprava „žalob do zásoby" je naprostý nesmysl, což jistě potvrdí každý právník včetně nejzavilejších odpůrců Dětí Země. Správní žaloba musí vždy směřovat proti konkrétnímu rozhodnutí orgánu veřejné moci. V naší věci však rozhodne ministerstvo pro místní rozvoj nejdříve v dubnu, takže ani geniální právník by nemohl dělat nic jiného, než počkat na ministerský verdikt. Otáskem „odhalené" záměry Petra Kužvarta by byly stejně absurdní, jako počínání literárního kritika, který by připravoval kritiku k dosud nenapsané knize.

Proč to pan náměstek dělá ? V úvahu připadají nejméně dva důvody:

  1. Petr Otásek chce své oponenty pošpinit v situaci, kdy se jeho pohádka o osmiletém rozdílu mezi termínem dokončení variant KUO a SUK2 ukázala jako nepravdivá. Jedná se o starý trik manipulátorů, kterým dochází argumenty: v takovém okamžiku je výhodné odvést pozornost od špatně se vyvíjející věcné diskuse k údajným (obvykle vymyšleným) nepravostem oponenta, který je musí pracně vyvracet a dostává se tak do defenzívy. Pan náměstek již opakovaně prokázal, že tuto taktiku brilantně ovládá.

  2. Pokud cílem zmíněného obvinění nebylo záměrné a lživé očernění Dětí Země a jejich právního zástupce, je to snad ještě horší. Znamenalo by to totiž, že ve vedení našeho města sedí neschopný žvanil, který nejen že problematice, kterou se zabývá, nerozumí, ale není ani schopen ověřovat si pravdivost svých informací. Ve prospěch této možnosti svědčí např. neznalost, kterou pan náměstek projevil v souvislosti s posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či zřízení zbytečné radniční komise pro koordinaci dostavby obchvatu, jejíž poslání zpochybňují i někteří její členové.

Nezbývá než dodat, že bezprostředním viníkem současných průtahů není prohraná právní pře u Vrchního soudu v roce 1997, jak tvrdí pan náměstek, ale nezákonnosti, kterých se opakovaně dopustili zastánci varianty SUK2 v letech 1995-1997, což Vrchní soud pouze potvrdil. Podstatný díl odpovědnosti však nese i bývalé vedení města Plzně, které v letech 1991-1994 systematicky blokovalo přípravu tehdy vládou schválené trasy KU. Mám nepříjemný pocit, že náměstek Otásek na práci svých předchůdců nejen „úspěšně" navázal, ale v mnoha ohledech je dokonce i předčí.

Jan Rovenský, Děti Země - Plzeň

V Plzni 9.3.1999


Další informace o...
...tom jak můžete pomoci Vy ...dálničním obchvatu Plzně sekci "Za ekologicky čistou dopravu" Dětech Země - Plzeň Dětech Země
© Děti Země, Jan Rovenský
29.3.1999