Členství a spolupráce

aneb Jak se můžete zapojit do činnosti Dětí Země

Členství Přispěvatelství Spolupráci s odborníky Elektronická přihláškaČlenství v Dětech Země

Pokud máte chuť být užiteční a pomoci dobré věci, a nevíte jak na to, zauvažujte o aktivním členství v Dětech Země. Můžete se zapojit do činnosti některé z lokálních poboček nebo odborných sekcí. Činností, které můžete u nás jako dobrovolník za dobré slovo vykonávat, je široké spektrum - od sbírání podpisů pod petice a pomoc s administrativou až po vedení samostatného projektu.

Členové organizace platí každoročně příspěvek 100,- korun, který je využit k úhradě nákladů spojených s udržováním členské databáze, rozesílání pozvánek, a alších aktivit Národního koordinačního centra. Každý člen dostane Výroční zprávu, ve které se dočte o tom, co dělaly Děti Země v uplynulém roce a jak využily získané prostředky a nárok na slevu 25% předplatného časopisu Akce.

Právem každého člena je vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům, volit a být volen do orgánů Dětí Země a být informován o činnosti sdružení.
Poviností každého člena je nekandidovat za Děti Země do zastupitleských orgánů a nevystupovat jejich jménem bez vědomí Rady nebo Užšího kolegia.

Přispěvatelství

Děti Země chtějí být advokáty našeho životního prostředí. Potřebují však k tomu Vaší pomoc a podporu. Nezbývá-li Vám čas s námi přípo spolupracovat, můžete pomoci i jinak.
Můžete se stát dlouhodobým přispěvatelem a podporovat aktivity Dětí Země finančně, nebo alespoň pomoci jednorázovým příspěvkem na naše konto.

Všem, kteří nás podpoří více než tisícem korun poděkujeme vždy na počátku příštího roku ve Výroční zprávě Dětí Země.
Výroční zprávu posíláme každoročně nejen všem členům a přispěvatelům, ale i novinářům, politikům, sympatizujícím umělcům a dalším lidem.

V případě, že jste se rozhodli stát se naším členem či přispěvatelem, můžete hned vyplnit přihlášku
. V případě, že pro své rozhodnutí potřebujete další informace, které na naší webovské stránce nemůžete nalézt, napište nám ! Obratem Vám odpovíme.

Odborná spolupráce

V současnosti Děti Země spolupracují s více než 30 odborníky. Jejich pomoc je pro činnost většiny našich programů nepostradatelná. Od roku 1996 dokonce nabízíme prostřednictvím našeho Centra pro podporu občanů pomoc služby těchto specialistů i členům ostatních občanských sdružení a nevládních organizací.

Rádi samozřejmě navážeme spolupráci s dalšími kvalifikovanými odborníky - od výtvarníků přes právníky až po lékaře a přírodovědce. V případě, že Vaše práce alespoň vzdáleně souvisí s přírodními vědami, fundraisingem, publikační činností, či jiným zajímavým oborem, napište nám ! Najdeme způsob, jak Vaše vědomosti a zkušenosti využít pro ochranu životního prostředí.
Stránku připravil: jan.rovensky@ecn.cz
21. dubna 1998