Nabídkový list Dětí Země

aneb Co jsme pro Vás máme ? (k 1.6.1999)

Knihy a brožury: o dopravě o přírodě o pomoci občanům ostatní
Letáky a skládačky: o dopravě o znečištění a odpadech o přírodě o ekovýchově
o podpoře občanů o městech a obcích ostatní  
Časopisy a propagační předměty Časopisy Trička Pohlednice, plakáty a jiné Elektronická objednávka


Knihy a brožury o dopravě

M. Patrik (editor): Alternativní trendy dopravní politiky v ČR (sborník z dopravního semináře)
1997, černobílá obálka, 236 stran, 220 Kč, nabídkové označení K1

Zcela ojedinělý sborník 28 příspěvků od 30 autorů, který kriticky hodnotí jak rozvoj různých druhů dopravy v ČR, tak i dosavadní státní dopravní politiku. Autoři příspěvků předkládají i návrhy na řešení dopravních problémů (transformace železnice, podpora veřejné dopravy apod.), které jsou příznivé životnímu prostředí.

M. Robeš (editor): Správné ceny v dopravě
1997, černobílá obálka, 68 stran, 58 Kč, označení K2

S dopravou je spojena celá řada nákladů (zejména na životním prostředí a zdraví obyvatel), které nehradí uživatelé a provozovatelé dopravy, ale nese je celá společnost. Nejvíce nákladů způsobuje doprava silniční, dochází ke značnému zkreslení tržních cen v dopravě. Publikace podává přehled o výši externích nákladů v Evropské unii a o prostředcích jejich zahrnutí do ceny dopravy.

M. Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
1996, barevná obálka, 40 stran, 38 Kč, označení K3

Na základě zahraničních odborných studií podrobně popisuje negativní účinky nejdůležitějších emisí výfukových plynů na naše zdraví. Zejména je určena pracovníkům hygienických stanic, vysokých škol, městských úřadů nebo odborné veřejnosti, včetně ekologických organizací.

Kolektiv: Ekologická dopravní politika ve městě
1996, černobílá obálka, 48 stran, 40 Kč, označení K4

Souhrnná odborná studie švýcarských expertů poskytuje přehled praktických nástrojů, jak prosazovat ekologicky šetrnou dopravní politiku v městském prostoru. V textu jsou uvedeny i konkrétní příklady z evropských měst.

Kolektiv: Jak zlepšit dopravu ve městě
1995, soubor 8 dvojlistů A4, 16 Kč, označení K5

Soubor představuje praktické příklady omezování negativních vlivů dopravy ve městech v osmi oblastech (např. rozvoj cyklistických stezek, politika parkování, územní plánování).

M. Patrik (editor): Doprava, životní prostředí a politika (sborník)
1993, barevná obálka, 84 stran, 35 Kč, označení K6

Jde o sborník názorů členů dopravního klubu na negativní vlivy dopravy na životní prostředí u nás i ve světě (s podrobnými údaji). Určena především veřejnosti, ale i dopravním odborníkům.

J. Růžička: Cesty k udržitelné dopravě ve městech
1993, barevná obálka, 48 stran, 20 Kč, označení K7

Informuje o tom, jak by městská doprava měla vypadat a na příkladu Amsterdamu a Zürichu dokazuje, že to jde. Určena pro obecní a městské úřady, ale může být zdrojem informací i pro dopravní experty a pro širší odbornou veřejnost.

J. Růžička: Utopie nebo realita cyklistické dopravy v ČSFR
1992, barevná obálka, 48 stran, 15 Kč, označení K8

Popisuje situaci v bývalé ČSFR v této oblasti ve srovnání s rozvojem cyklistiky v jiných zemích. Určena jak dopravním odborníkům, pracovníkům státní správy, tak i cyklistům a široké veřejnosti.

M. Patrik (editor): Dopravní politika v Evropě z pohledu nevládních organizací (sborník)
1992, barevná obálka, 104 stran, 20 Kč (česky a anglicky), označení K9

Jde o sborník z konference z října 1991, který obsahuje názory evropských dopravních expertů a aktivistů evropských nevládních organizací. Určena pro zájemce o vliv dopravy na životní prostředí a problematiku dopravní politiky v Evropě.

Kolektiv: Strategie udržitelné dopravy v Holandsku
1992, barevná obálka, 40 stran, 15 Kč, označení K10

Představuje alternativní scénáře rozvoje dopravy v Nizozemí s ohledem na životní prostředí a ekonomickou výhodnost. Určena odborné veřejnosti a zájemcům o dopravu.


Knihy a brožury o přírodě

P. Schneider a M. Štingl (ed.): Těžba a zpracování vápence v Českém krasu a životní prostředí (sborník ze semináře)
1998, černobílá obálka, 40 stran, 30 Kč, označení K11

Autory příspěvků ve sborníku jsou uznávaní odborníci ve svém oboru, členové občanských sdružení a zástupci dotčených obcí. Obsahuje informace o vzniku vápenců, o jejich zásobách, způsobu těžby a o možnostech rekultivace krajiny. Podstatnou součástí je i chronologie causy plánované výstavby Nové králodvorské cementárny a úloha občanských sdružení.

Klub ochrany dravců a sov: Sokol stěhovavý
24 stran, černobílá obálka, 10 Kč, označení K12

Sokol stěhovavý, ohrožený král nebes, je ve světě na vymření. V této knížce se dozvíte, které faktory sokolům nejvíce škodí, o případech vykrádání hnízd a o možnostech, jak navrátit sokola do naší krajiny.


Knihy a brožury o pomoci občanům a občanským sdružením

Martin Skalský - Jak pořádat veřejné akce?
15 Kč, označení K13

Brožurka s praktickými radami, jak uspořádat besedu, informační stánek, happening či veřejné shromáždění (jaké k tomu potřebujete povolení, jak akci organizačně zajistit apod.)

RNDr. Jindřich Petrlík - Základní informace o spolupráci s tiskem
15 Kč, označení K14

Co byste měli vědět, chcete-li psát do novin či do časopisů, jak připravit zajímavou tiskovou zprávu.

RNDr. Jindřich Petrlík - Zákonů se nebojte, používejte je !
1. a 2. část, 30 Kč (každá část odděleně 15 Kč), označení K15

První část je o použití zákonů v činnosti občanských sdružení zaměřených na životní prostředí a možnostech účasti veřejnosti ve správních řízení. V druhé části jsou přetištěny nejdůležitější zákony, které můžete využít při ochraně životního prostředí.

Břetislav Tureček - Čeho jest novinám třeba?
30 Kč, označení K16

Brožurka psaná novinářem, kde se dozvíte, jakých chyb se vyvarovat při psaní článků, jak psát zajímavě a jakých zdrojů informací s vyhýbat. A nejen to. Důležitý bestseler pro každého psavce či člena občanského sdružení.

RNDr. Jindřich Petrlík - K čemu lze využít stavební zákon po novele
15 Kč, označení K17

Novela stavebního zákona z poloviny roku 1998 výrazně změnila možnosti pro občanská sdružení vstupovat do různých řízení. Mnohdy k lepšímu, mnohdy k horšímu. Jak je to v konkrétních případech a jaká práva mohou občanská sdružení uplatňovat, se dozvíte v této příručce.


Ostatní knihy a brožury

R. Jungk: Atomový stát
1994, barevná obálka, 202 stran, 76 Kč, označení K18

„V okamžiku, kdy technický pokrok umožnil využívat jaderné štěpení, byl učiněn skok do zcela nových rozměrů násilí...", tak začíná kniha, kterou rakouský autor napsal ve strachu z hrozící ztráty svobody a lidskosti. Hlavním tématem je deformace člověka omezováním jeho osobní svobody represemi a strachem, které jsou vyvolané jak „mírovým", tak i vojenským atomovým průmyslem. Robert Jungk byl významným rakouským filozofem (u nás je známá jeho kniha „Jako tisíc sluncí"). Kandidoval také na post rakouského prezidenta.

M. Šálek: Sluneční domy
1993, barevná obálka, 36 stran, 25 Kč, označení K19

Tato brožurka vám přiblíží možnosti tzv. pasivního využití sluneční energie (zateplení, orientace a velikost oken, zimní zahrada apod. ).Úsporné sluneční domy dokáží ušetřit v průměru 30% energie oproti klasickým domům. Určena všem zájemcům o výstavbu domů, které efektivně využívají energie Slunce.

Č. Jech: V zájmu života ochraňujme ozónovou vrstvu
1993, barevná obálka, 36 stran, 25 Kč, označení K20

Jde o druhé, rozšířené vydání úspěšné knihy, která poprvé vyšla v roce 1992. Publikace je určena široké veřejnosti, neboť názorně vysvětluje důležitost ozónové vrstvy nad naší Zemí a škodlivý vliv freonů na ni. Uvádí také možnosti, jak nahradit nebezpečné freony jinými alternativami.

Kolektiv autorů: Jak šetřit energií v domácnosti
1998, modrý tisk, 16 stran A5, 5 Kč, označení K21

Reedice úspěšné brožurky informující o největších únicích tepla v domácnosti a možnostech, jak takovéto ztráty energie snížit. Doplněno pěknými obrázky od Jakuba Němečka.

Všechny letáčky si můžete objednat zdarma. Uvítáme (zvlášť nad počet 10 ks), když budete moci uhradit náklady na tisk letáčků (Kč 2,-- za jednu skládačku - oboustranná A4). Děkujeme !


Letáky sekce "Za ekologicky čistou dopravu"

Možnosti cyklistické dopravy
informační brožurka, která Vám přiblíží výhody a možnosti cyklistické dopravy ve městě (označení L1)

Plzeň: dálniční obchvat nebo průtah městem?
letáček se základními informacemi k obchvatu Plzně (označení L2)

Dvacet argumentů pro variantu KUO (dálniční obchvat Plzně)
oboustranná A4 aktuálních informací o možnostech řešení obchvatu kolem Plzně (označení L3)

Porovnání časové náročnosti jednotlivých variant stavby D5
na oboustranném listu A4 se dozvíte, kdy by mohl být dostavěn obchvat Plzně (podle různých variant). Zpracováno k 2. listopadu 1998 (označení L4)

Skutečná tvář automobilismu?
formou kresleného seriálu získáte představu o skutečných nákladech a potřebách auta (označení L5)

Potřebujeme D 47?
letáček o plánované dálnici D 47 na severní Moravě (označení L6)


Letáky sekce "Za čistou Zemi, vzduch a vodu"

Dioxiny
základní letáček o dioxinech, toxických látkách, které vznikají např. při spalování látek obsahujících chlór - o dalších zdrojích se dozvíte v letáčku či v dalších materiálech (označení L7)

Čtvrtletní zpravodaj
Dioxiny, chlor, DDT a freony - větší množství informací o toxických látkách vypouštěných do vzduchu, např. o úniku dioxinů ze Spolany, o možnostech snižování množství dioxinů v prostředí a o jejich vlivu na zdraví obyvatel (označení L8)

Série letáčků o odpadech
série deseti letáčků je zaměřena vždy na jedno téma, druh odpadu či způsob jeho zpracování. Letáčky si můžete objednat samostatně, nebo jako celou sérii. Názvy jednotlivých letáčků jsou:

  1. Kompostování,
  2. Recyklace (doplněn kartičkou, která Vám pomůže při výběru vhodného obalu při nákupu),
  3. Plasty kolem nás,
  4. Papír - co s ním?,
  5. Nespalujte plasty,
  6. Jak správně nakupovat,
  7. Plechovky - drahý luxus,
  8. Nebezpečný odpad,
  9. Sklo nepatří do koše,
  10. Malešická spalovna
(označení L9/číslo letáčku)


Letáky sekce "Za záchranu přírody na Zemi"

Chráníme si rozmanitost?
letáček o ochraně druhové rozmanitosti (tzv. biodiverzity) a situaci v ČR. Dozvíte se také o myslivecké vyhlášce a o zákoně o náhradě škod vzniklých ochranou ohrožených druhů živočichů (označení L10)

Návrat dravých ptáků do krajiny
význam dravců pro přirozenou krajinu. Dočtete se také o konkrétních druzích dravců a jejich výskytu u nás (označení L11)

Nový domov
tak se jmenuje letáček, kde se dozvíte, jaké jsou naše nejčastější druhy sov a jak pro ně můžete zbudovat budku a proč (označení L12)

Akce Falco a Aquila
je název každoroční akce, při které se hlídají hnízda vzácných druhů dravců před vykradači. Chcete-li se o této akci Klubu ochrany dravců a sov dozvědět více, objednejte si letáček. (označení L13)

Čtvrtletní zpravodaj
Nová cementárna v Českém krasu nebude - zpravodaj o jedné z nejúspěšnějších kampaní Dětí Země, která se snaží chránit přírodu Českého krasu před totálním vytěžením (označení L14)

Jižní Plzeňsko: krajina v ohrožení
o historii jedné snahy o otevření lomu u Předenic (označení L15)


Letáky sekce "Ekovýchova"

Děti Země dětem
aneb jak probíhala ekologická výchova v Plzni v roce 1997 a 1998. O realizaci ukázkových hodin ekologické výchovy se můžete s námi domluvit individuálně (označení L16)

Ekologické informační centrum Plzeň
máte zájem o životní prostředí a nevíte, kde začít? Potřebujete materiály o konkrétních problémech a nemůžete je najít? Obraťte se na nás, poradíme Vám - víc se dozvíte z letáčku (označení L17)

Zachraňme odpadky
pracovní sešit k hodině ekologické výchovy, vhodný pro první stupeň ZŠ a pro učitele. (označení L18)

Mokřady
pracovní sešit pro základní školy, vhodný pro přípravu ekovýchovné hodiny. (označení L19)


Letáky sekce "Cetrum pro podporu občanů"

Centrum pro podporu občanů
aneb s jak vám tato sekce Dětí Země pomůže zabránit poškozování životního prostředí v blízkosti vašeho bydliště - např. výstavbou dálnice, spalovny odpadů, otvírkou nového lomu (označení L20)

Kácení a poškozování stromů a jak mu zabránit
dozvíte se, jak účinně chránit zeleň ve svém okolí, byť jste jednotlivec, jaké máte právní nástroje a jak zjistit, zda kácení bylo oprávněné či ne (označení L21)


Letáky sekce "Místo pro život"

Nový hypermarket na Staré Roudné v Plzni
napadlo by Vás stavět hypermarket v blízkosti historického centra města? Firmu Gebo Immobilia s. r. o. ano. Na A4 se dozvíte, jaký vliv na životní prostředí by tento projekt měl (označení L22)

Penny Market na Borech v Plzni
opravník obecně oblíbených omylů o této stavbě aneb několik poznámek k záměru nahradit zeleň a hřiště v Boettingerově ulici parkovištěm a supermarketem (označení L23)


Ostatní letáky

Kdo to tu nešetří?
informační letáček o úsporách energie v Bohumilicích u Vimperka, kde se snaží o „malé řešení globálních problémů", aneb každý musí začít u sebe (označení L24)

Změna klimatu
globální oteplování - co způsobuje změnu klimatu a jak tomu zabránit (označení L25)

Jak (ne)zatopit Zemi?
v letáčku najdete rady, co můžete dělat pro to, aby se nezvyšovalo množství skleníkových plynů v atmosféře a nezvyšovala se teplota zemské atmosféry (označení L26)

Úspory energie? Proč ne!!!
proč je energie důležitá a jak s ní zacházet s rozmyslem (označení L27)


Časopisy
Alternativa
dvouměsíčník, 44 stran, 28 Kč za jednotlivé číslo, předplatné za 6 čísel 168 Kč, (označení A1)

Časopis pro ekologii a jiné cesty. Barevný časopis, který obsahuje články z oblasti životního prostředí, z akcí Dětí Země a názory na řešení poškozování životního prostředí. Obsahuje také rozhovory s různými umělci a osobnostmi veřejného života, povídky a básně. Časopis je určen každému, komu není lhostejné jeho okolí a kdo se chce na svět dívat různýma očima a z různých úhlů.
Podrobnější informace o Alternativě včetně přehledu článků naleznete zde.

Akce
předplatné 200 Kč/12 čísel (označení A2)

Měsíčník o činnosti Dětí Země, určen především pro členy

KRAS
Vychází nepravidelně, předplatné je zdarma (označení A3)

Informační bulletin o problematice Českého krasu.

Rachel
3 Kč za jednotlivé číslo (označení A4)

Bulletin o dioxinech a dalších toxických látkách


Trička
Všechna trička jsou ve variantě černé s bílým potiskem nebo bílé s černým potiskem, oboje ve velikosti XL a L. Pro členy Dětí Země tričko stojí 145 Kč, pro nečleny 195 Kč.

Tričko s autíčkem
(označení T1 - černé tričko velikost L, T2 - černé tričko velikosti XL, T3 - bílé tričko velikosti L, T4 - bílé tričko velikosti XL)

Tričko se stromem
(označení T5 - černé tričko velikost L, T6 - černé tričko velikosti XL, T7 - bílé tričko velikosti L, T8 - bílé tričko velikosti XL)

Tričko s logem zhotoveným k desátému výročí Dětí Země
(označení T9 - černé tričko velikost L, T10 - černé tričko velikosti XL)


Pohlednice, plakáty a jiné
Český kras
5 Kč (označení P1)

černobílá podlouhlá pohlednice, fotka od známého českého fotografa (vítěze jedné ze soutěží Czech Press Photo) Ibry Ibrahimoviče z výstavy „Krajina a její lidé"

České středohoří
5 Kč, (označení P2)

barevná podlouhlá pohlednice s nejvyšším vrcholem Českého středohoří - Milešovkou, foto od Rodericka Slavíka

SKI 2005
3 Kč (označení P3)

barevná pohlednice, dvě různé tváře Jizerských hor, autor použitých snímků Jan Pikous ml.

Ohrožená příroda Vesecké údolí
15 Kč, (označení P4)

nástěnný obraz podobný krajině veseckého údolí u Liberce s celou plejádou různých druhů rostlin a živočichů v něm žijících a s legendou k určení zobrazených druhů, autor použitého obrázku je Karel Vávra, vhodné jako plakát na zeď, ale i jako pomůcka pro hodiny ekologického výchovy či výuku biologie

Zachraňme sokoly!
10 Kč, můžete přidat dobrovolný příspěvek, který bude věnován na činnost Klubu ochrany dravců a sov (označení P5)

plakát vysvětlující omezující faktory výskytu sokolů a hlavní cíle programu na jejich rozšíření,

Budou žít?
10 Kč, 2 druhy (označení P6)

je název barevné samolepky s obrázkem sovy pálené

Akce Falco
10 Kč, 2 druhy (označení P7)

barevná samolepka s rarohem velkým

Za záchranu Českého krasu
Na samolepce je natištěna prodejní cena 100 Kč (označení P8)

barevná samolepka, jejíž koupí můžete podpořit kampaň za omezení těžby v CHKO Český kras.

Petice „Konec dioxinů v České republice?"
(označení P9 - malá petice, P10 - velká petice)

petice požadující uzákonění emisního limitu na dioxiny a zastavení nekontrolovaného nakládání s odpady obsahujícími chlorované látky. Petice jsou ve dvou velikostech (A6 - na tři podpisy a A4 - na 60 podpisů). Archy zasíláme v jakémkoliv množství zdarma a budeme velice rádi, pokud se zapojíte do této petiční akce


Jak si objednat vybrané publikace?

Vyplňte elektronický formulář číslem označení a počtem kusů a odešlete.

Ve formuláři si vyberte, zda chcete platit složenkou nebo chcete publikace dostat na dobírku (ta ale stojí 43 Kč navíc, takže pokud objednáváte za méně peněz, doporučujeme složenku). Do ceny vám budeme počítat i poštovné, které se podle váhy pohybuje od 16 Kč do 50 Kč. Chcete-li ušetřit za něj, vyzvedněte si objednané publikace osobně na výše uvedené adrese (předem se však na jejich vyzvednutí domluvte telefonicky).

V případě platby složenkou uhraďte prosím patřičnou částku na adresu Dětí Země (složenka typu C) nebo na účet (581454-018/0800 Česká spořitelna). Ústřižek složenky nebo jeho kopii pošlete spolu s vyplněnou kartičkou na adresu Dětí Země.
© Děti Země, Jan Rovenský
21.6.1999