Nominace na Ropáka
- formulář -

Podmínky nominace na Ropáka a Zelenou Perlu 2001 Navrhněte Zelenou Perlu 2001 (formulář) Hlavní stránka o Ropákovi

Jsou všude kolem nás. Tiše a poctivě pracují na svém dějinném úkolu, vybudování Příropy. Jsou průkopníky nového, lepšího světa, pionýry vyšších životních forem. Jejich zásluhy jsou nevýslovné. Jsou však obvykle skromní a nestojí o publicitu. Napravte to !

Prostřednictvím Internetu můžete nyní nominovat na titul Ropáka roku 2001 libovolnou fyzickou osobu (pozor, tedy nikoliv podnik či organizaci), která se podle Vašeho názoru v roce 2001 významným způsobem zasloužila na likvidaci přírodního prostředí České republiky a jeho postupného nahrazování Příropou. Stačí pravdivě a úplně vyplnit následující údaje:Kandidát

Jméno a příjmení navrženého kandidáta (i s tituly):

Funkce či zaměstnání kandidáta (včetně zaměstnavatele):

Popis důvodu navržení (hlavní podíl na realizaci stavby, vydání rozhodnutí či jiný prokazatelný čin), včetně písemných dokladů (Pozor, podmínkou je vykonání či spáchání v průběhu roku 2001 !):

Geografické oblast, za kterou je kandidát navržen (prosíme, vyberte odpovídající možnost):Navrhovatel

Jméno a příjmení navrhovatele (tedy Vaše):

Bydliště navrhovatele:
Ulice:

PSČ: Město:

Telefon:

E-mail:

Sem můžete (i když nemusíte) připojit krátký vzkaz nebo komentář (kdo jste, další podrobnosti o činnosti Vámi navrženého kandidáta, případné připomínky k naší činnosti ...):
© Děti Země