Přihláška pro zájemce o členství a spolupráci
Informace pro budoucí členy a přispěvatele Formulář pro přispěvatele Objednávka časopisů a publikací Zpátky na hlavní stránkuVyplňte laskavě následující údaje (bez háčků a čárek):

Ano, chci se stát členem Dětí Země
Jméno a příjmení:
Ulice:
PSČ: Město:

Telefon:
E-mail:
Datum narození:Chci se osobně zapojit do činnosti Dětí Země:
ANO NE

Zajímají mne tato témata:

Ochrana přírody a krajiny
Legislativa ŽP
Právo občanů na informace
Spalovy a odpady
Těžba surovin a jejich vývoz
Ekologická výchova
Doprava
Ochrana dravců a sov
Ochrana ŽP ve městech
Jiné (napiště jaké):Jsem ochoten/ochotna zapojit se do činnosti Dětí Země následujícím způsobem:

Pomoc s kancelářskými pracemi (kopírování, rozesílání dopisů apod.) Přepisování textů a jiná práce na počítači Tvorba a údržba WEB stránek
Sběr podpisů pod petice Tvorba nástěnek Fotografování nebo natáčení videozáznamů
Grafika a ilustrace Jazykové korektury Překlady z/do:
Jinak (napište jak):

Chci se účastnit akcí Dětí Země (shromáždění, happeningy, putovní výstavy, blokády...), průběžně mne informujte

Chci si předplatit měsíčník Akce a být tak aktuálně informován o činnosti Dětí Země
(předplatné 200,-Kč/rok)Členský příspěvek (minimálně 100,- Kč/rok, resp. 300,- Kč/rok včetně předplatného Akcí):
jsem již poslal
pošlu v nejbližší době, složenku nepotřebuji (zde si můžete stáhnout bankovní příkaz ve Wordu 95)
jsem zatím neposlal, pošlete mi vlastní složenkuO Dětech Země jsem se dozvěděl(a) z:Sem můžete (i když nemusíte) připojit krátký vzkaz nebo komentář (kdo jste, proč se chcete stát naším členem, Vaše zájmy, připomínky k naší činnosti ...):


© Děti Země, Jan Rovenský , 1.6.1998