Děti Země - Praha

Odpad jako surovina Malešická spalovna Doprava v Praze Ekologické informační centrum
Schůzky Promítání ekologických videofilmů Aktuální tiskové zprávy Práce pro dobrovolníkyLokální pobočka Dětí Země v Praze vznikla na podzim v roce 1989. Oficiálně začala existovat spolu se zaregistrováním Dětí Země jako občanského sdružení. Ve svých počátcích se velmi intenzivně věnovala kampani "Za záchranu ozonosféry".

Nyní se zaměřuje především na problematiku odpadů, znečištění ovzduší hlavního města toxickými látkami a na problémy spojené s narůstajícím množstvím automobilové dopravy.Odpad jako surovina

Je název výstavy, kterou pobočka Dětí Země v Praze připravila pro žáky středních škol a veřejnost. Výstava na 8 přenosných panelech chce ukázat alternativy ke spalování a skládkování, které vidíme především v omezování vzniku odpadu a jeho recyklaci. Výstava byla zahájena v dubnu 1998 veřejnou prezentací na Palmovce v Praze a pak putuje po školách a gymnáziích městské části Prahy 8.

Témata nástěnek jsou:

Umístění výstavy ve Vaší škole, úřadě či jiném Vámi navrženém vhodném místě s námi můžete domluvit E-mailem, telefonicky, nebo písemně prostřednictvím našeho Komunikačního centra.

Letáčky k problematice odpadů

V rámci projektu "Odpad jako surovina", který podpořil Obvodní úřad Prahy 8, jsme vytvořili sadu 10 letáčků, které vycházejí z textů výstavy a mírně uvedené informace rozšiřují. Máte-li o ně zájem, napište nám. Stejně tak pokud chcete, aby výstava byla ve vaší škole a pokud nám s tím můžete alespoň trošku pomoci (organizační zařizování, propagace aj).

Témata letáčků jsou:

Letáčky si můžete objednat E-mailem, nebo si pro ně přijít do našeho Ekologického informačního centra v Chlumově ulici.Občanská kontrola malešické spalovny

Základní informace Výsledky měření zkušebního provozu Nové speciální stránky ECN o Malešické spalovněNa podzim loňského roku začaly technologické zkoušky ve spalovně odpadů v Praze - Malešicích. Její kapacita je přes 300.000 tun odpadů ročně. Jde o potenciální velký zdroj znečištění ovzduší především pak organickými chlorovanými látkami. Majitel a provozovatel spalovny - Pražské služby - zatím nebyl schopen zahájit otevřené informování veřejnosti o možných dopadech tohoto provozu na životní prostředí. Přitom právě to je důležité pro to, aby došlo k předejití možných negativních dopadů takového zařízení na životní prostředí.

Náš projekt „Občanská kontrola malešické spalovny" je především zaměřen na veřejnou kontrolu provozu nového zdroje znečištění ovzduší v Praze - spalovny odpadů v Malešicích.

Chceme napomoci objektivnímu informování veřejnosti o emisích produkovaných spalovnou - nezávislému na jejím provozovateli. Předpokládáme, že základním přínosem bude snížení případných emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody i půdy.

Veřejná kontrola dopadu staveb na životní prostředí je praktika běžná v zahraničí (např. u jaderných elektráren v USA). V České republice zatím nebyla vyzkoušena. Během práce na tomto projektu se jistě dotkneme i dvou dalších problémů s ním souvisejících: slaďování české legislativy s EU a širší řešení nakládání s odpady v Praze.

Tento projekt laskavě podpořila Nadace Partnerství Nadace Partnerství v rámci svého programu "Právo vědět".Doprava v Praze

Tato kampaň zahájila svou aktivitu na podzim 1997 výstavou o problémech městské dopravy a možnostech jejich řešení. Dopravní kampaň se zabývá navrhováním alternativ k současné dopravní politice i konkrétním projektům tak, aby co nejméně ovlivňovly životní prostředí. V městských podmínkách to znamená zejména podporu ekologicky nejčistších druhů dopravy (cyklistické a pěší) a preferenci veřejné dopravy před individuální. V Praze se tedy jedná o úsilí směřující k omezení používání automobilů v centru města k osobní dopravě a k podpoře vytváření podmínek pro městskou cyklistiku a návaznosti na veřejnou dopravu. Úkolem projektu je jednak zvýšení informovanosti veřejnosti - potencionálních uživatelů cyklistické dopravy a zvýšení respektu cyklistů v městském provozu. Dále vytvoření podmínek pro používání kola v návaznosti na MHD a v neposlední řadě vzbuzení aktivity veřejnosti při řešení otázek cyklistické dopravy v Praze. V rámci projektu chceme:
  1. vytvořit výstavu informující o možnostech využívání jízdního kola v Praze. Ta bude obsahovat průjezdové trasy Pahou, rady jak vybavit jízdní kolo z hlediska bezpečnosti a komfortu v městském provozu. Výstava bude probíhat na školách a v pražském metru.
  2. pořádat propagační jízdy s průvodcem po již zrealizovaných trasách a stezkách. Ty mají za cíl praktické seznámení cyklistů s výhodami vybrané trasy, upozornit na kritické body apod.
  3. vydat cyklistickou mapu Prahy se zohledněním kvality trasy (odlišení trasy, stezky, pruhu). Mapy Prahy, které jsou v současnosti k dispozici, obsahují jen obecné značení nerozlišující kvalitu dotyčné komunikace. Tato publikace by rozlišovala mezi cyklistickou trasou (nijak v terénu neodlišenou od běžné komunikace je jen jakýmsi návodem na průjezd městem po měéně frekventovaných ulicích), stezkou (má vlastní tělso a není užívána jinými dopravními prostředky) a pruhem (odlišení na běžné komunikaci vodorovným značením). Význam tohoto zpřesnění (stejně jako aktualizace) spočívá ve zvýšení přitažlivosti cyklistiky pro ty, kdo chtějí využívat například pouze stezky a obávají se jezdit s jinými dopravními prostředky po téže komunikaci.


Ekologické informační centrum

Máte zájem si půjčit domů nebo do práce knihu či videokazetu, kterou jinde nemůžete sehnat? V Ekologickém informačním centru je Vám k dispozici ojedinělá knihovna a videotéka s více než dvěma tisíci tituly, které bezplatně zapůjčujeme.

Píšete seminární či ročníkovou práci o životním prostředí a nemůžete najít vhodné téma či prameny? K prezenčnímu studiu Vám nabízíme rozsáhlou bázi českých i cizojazyčných odborných materiálů v tištěné i elektronické formě zaměřených na problematiku práva na informace, znečištění ŽP průmyslovými podniky, dioxinů, spalování odpadů, malešické spalovy, pražské dopravy a dalších témat.

Děti Země
Chlumova 17
130 00 Praha 3
Tel/fax/zázn.: 02/22 78 00 52
E-mail: deti.zeme@ecn.czSchůzky

Vážení přátelé,
Dovolujeme si Vás pozvat na schůzky pražské pobočky Dětí Země. Ty probíhají pravidelně každou třetí středu v měsíci od 18. hodin v Chlumově 17, Praha 3.

Témata schůzek pražské pobočky jsou:

- 19. září - ISLAND SLOVEM, OBRAZEM I CHUTÍ
První schůzka po prázdninách bude spojena s výletem na Island. Tam nás zavede Katka Kociánová - fotkami, videem i malým překvapením. Proto jestli jste na Islandu ještě nebyli a chtěli byste se tam podívat, tak neváhejte a přijeďte alespoň na schůzku pobočky - dozvíte se více a třeba hned druhý den tam vyrazíte......

- 17. října - JAK SE ŽIJE NETOPÝRŮM?
.... nám řekne Janek Rovenský z plzeňské pobočky Dětí Země. Dozvíte se o jejich životě, důvodech ohrožení a o možnostech ochrany těchto vzácných živočichů. Janek představí i nový potenciální projekt na jejich záchranu ve volné přírodě.

- 21. listopadu - ZNÁTE ČESKÝ KRAS A MÍSTNÍHO OTESÁNKA? Aneb co máme téměř za humny
Dalším hostem schůzky pražské pobočky bude vedoucí Klubu přírodního bohatství z Dětí Země v Berouně - Michal Štingl. Poví nám o kampani za záchranu Českého krasu, kterou Děti Země vedou již několik let, a v diapozitivech nás Českým krasem přímo provede. A možná že dojde i na společenskou hru "Devastopoly".....

- 19. prosince - ROK DĚTÍ ZEMĚ
Rok se s rokem sešel, blíží se Vánoce a možná si budete chtít s námi zavzpomínat, jaký byl rok 2001 pro Děti Země - co se povedlo, jaké akce jsme uskutečnili, co se změnilo v kampaních i samotných Dětí Země. K tomu budou fotky z činnosti, vánoční cukroví (zkuste přinést i vlastní, ať můžeme udělat malou soutěž o nejlepší kousky) a snad i pohodová nálada. Takže pokud se chcete v předvánoční čas zastavit, rozjímat a naslouchat, přijďte.

Na setkání s Vámi se těší
Členové Dětí Země PrahaPromítání ekologických filmů

Probíhá každý druhý čtvrtek v měsíci. Oproti loňsku jsme změnili místo - místo baru U Medáků, který budeme využívat spíše na víkendové akce, budou promítání probíhat v kanceláři Dětí Země v Chlumově 17 - v přízemí, v novém ekologickém informačním centru, kde je i knihovna a videotéka.

Večery promítání ekologických videofilmů budou zaměřeny na tato témata:

13. září od 18 hodin, Chlumova 17, Praha 3
Jak lidi převést, cca 45 minut - Je filmem o příkladech špatného systému automobilismu v Americe, kde byl dán důraz na osobní dopravu před veřejnou. Film ukazuje důsledek takové politiky v průběhu času.
Pohyb vlastní silou, 20minut - Videopořad je filosofickou úvahou režiséra T. Škrdlanta nad rolí cyklistiky v dnešním světě. Kolo je vynález člověka, je nejúspornějším dopravním prostředkem, který neohrožuje životní prostředí a umožňuje člověku nové vidění světa.
Po filmech bude prostor pro diskusi - např. i o Dni bez aut, který připadá na 21. Září 2001.

11. října od 18 hodin, Chlumova 17, Praha 3
Svět Erazima Koháka, 26minut - Životní příběh známého filosofa od odchodu do exilu po návrat zpět do vlasti.
Osobnost trendu, 26minut - Známé osobnosti vypovídají o svém životním stylu a svých postojích k životu.
Pro zájemce, kteří vydrží - Zelené animace, 26minut - Série krátkých animovaných spotů ukazujících názorně, že každý člověk může přispět svojí troškou k nepoškozování životního prostředí.

8. listopadu od 18 hodin, Chlumova 17, Praha 3
Dávné budoucnosti: Poučení z Ladakhu, 60minut - Život s přírodou v jednom z nejvýše položených lidských sídel na světě. I do těchto končin přicházejí negativní důsledky "moderní" civilizace.
Pro zájemce, kteří vydrží - Anima Mundi, 28minut - Nejkrásnější záběry ze života zvířat po celé Zemi doprovázené emotivní hudbou navozující atmosféru zvířecího světa.

13. prosince od 18 hodin, Chlumova 17, Praha 3
Sokolovití dravci, 40minut - Tento video snímek Vás seznámí se všemi druhy, vyskytujícími se na území ČR: ostříž lesní, dřemlík tundrový, sokol stěhovavý, raroh velký, raroh jižní, raroh lovecký, poštolka obecná, poštolka jižní, poštolka rudonohá. Film uvádí příčiny jejich ohrožení, představí jejich využití v sokolnictví i ve stanicích biologické ochrany letišť.
Po filmu bude přednáška Pavla Koubka a dalších členů Klubu ochrany dravců a sov z Dětí Země o Akci FALCO - hlídání hnízd ohrožených sokolovitých dravců.

Doprava na schůzky a promítání
- kancelář Dětí Země Praha (Chlumova 17, Praha 3) - tramvají č. 5, 9, 26 ze zastávky Hlavní nádraží - vystupte na zastávce "Lipanská", přejděte přes koleje a první ulice po schodech dolů je ChlumovaPráce pro dobrovolníky

pokud se chcete zapojit či získat více informací, stačí zavolat 02/22 78 00 52, Jiří Janeček
aktualizace k 26. 3. 2001

1) Pomoc v kanceláři
* kopírování materiálů (v kanceláři) - průběžně
* zařazování věcí do toxického archívu - soustavná práce (zhruba v rozsahu 2 hodin týdně) - více informací: Jindřich Petrlík (tel: 02/22 78 00 52, e-mail: jindrich.petrlik@ecn.cz)
* přepisování čísla konta na plakátu Sova
* rozesílání dopisů - nárazové akce, v odpoledních hodinách nebo o víkendech

2) Pomoc s propagací
* roznášení letáčků po klubech (jsou k dispozici obecné informace o Dětech Země, letáčky o Klubu ochrany dravců a sov, o automobilismu, petice, plakáty ....)
* vkládání letáčků do časopisů - nárazová akce, většinou ve všední den dopoledne
* vylepování plakátů (na školy, v klubech, veřejně přístupná místa). K dispozici jsou tyto plakáty:
a) Akce FALCO
b) I mne chrání zákon o ochraně přírody (Sova),
c) Děti Země chtějí obchvat Plzně,
d) Budoucnost planety - o minimalizaci obalů,

3) Práce na doma
* překlady - nejčastěji angličtina-čeština
* lepení výstřižků (o tématech, na kterých pracují Děti Země) - více informací: Jindřich Petrlík (tel: 02/22 78 00 52, e-mail: jindrich.petrlik@ecn.cz)
* přepisování textů (momentálně o ochraně dravců a sov) - jsou v kanceláři

4) Pomoc se sběrem podpisů pod petici
- můžete zorganizovat podpisovou akci u Vás ve škole, dát podepsat petici spolupracovníkům v kanceláři
* petice "Budoucnost bez jedů" (o právu na informace o toxických látkách)
* petice proti přípravám dálnice D3 - velké archy na 30 podpisů
* petice za zachování řeky Labe - pohlednice a archy

5) Pomoc v kampaních
* právo na informace - obesílání dopisů se žádostí o informace na podniky (informace podá: Jan Habart, e-mail: hhabart@hotmail.com, mobil: 0604/331 281)
* "Budoucnost bez jedů" - soustavná práce při zpracování dat ze stejnojmenné petice (rozsah zhruba 3 hodiny týdně - sčítání podpisů, rozesílání archů a informací) - více informací: Jindřich Petrlík (tel: 02/22 78 00 52, e-mail: jindrich.petrlik@ecn.cz)

Poznámka na závěr

V Praze také působí další samostatné právní subjekty Dětí Země, o jejichž aktivitách se můžete dozvědět na jejich vlastních stránkách.

Jedná se o:
© Děti Země