Děti Země - Plzeň
NEMAK? Možná ano, ale... Dálniční obchvat Integrovaný dopravní systém
Ekovýchova Drůbežárny na Domažlicku Za zelené a klidné vnitrobloky
Ekocentrum Jižní Plzeňsko Historie a úspěchy

Osm let Dětí Země v Plzni
(1990 - 1998)

Plzeň bohužel není město, které by se životním prostředím svých obyvatel mohlo pyšnit. Proto není divu, že zde jako v jednom z prvních českých měst vznikla pobočka Děti Země. Pestrou paletou našich aktivit /výstavy, happeningy, semináře, příspěvky v rozhlase a tisku atd./ jsme si získali řadu nových členů, podporovatelů a příznivců. Naše akce za záchranu ozonosféry významně přispěly k získání prestižní ceny, udělené japonskou nadací SASAKAWA PEACE FUNDATION sdružení Děti Země za ochranu životního prostředí. Do povědomí plzeňské veřejnosti jsme se zapsali zejména protesty proti rozšíření provozu spalovny na Slovanech na zvláštní a nebezpečný odpad a diskusí o variantách dálničního obchvatu Plzně.Čím se zabýváme

V současné době je činnost Dětí Země - Plzeň zaměřena na následující dlouhodobé programy:

 1. Plzeňský ekologický informační servis pro veřejnost
  zahrnuje odbornou spolupráci na provozu Ekologického informačního centra Ekologické společnostis pravidelnými hodinami pro veřejnost, prezenčním studiem a půjčovnou literatury ze soustavně budované knihovny, půjčování videoprogramů a software s tématikou ŽP a jeho ochrany, tiskový servis o aktuálních otázkách ochrany ŽP a přírody pro regionální masmédia, pravidelné Ekologické infostánky pro veřejnost v centru Plzně ad.

 2. Za čistou zemi, vzduch a vodu
  projekt "Plzeň 2000", jehož cílem je zlepšení spolupráce mezi průmyslem, veřejnou správou a veřejností v problematice úniků chemických látek do životního prostředí na Plzeňsku a práva na informace monitorování a veřejná kontrola provozu spalovny nebezpečných odpadů na Slovanech
 3. Za zelené vnitrobloky
  dlouhodobá kampaň za zachování zeleně ve vnitroblocích obytných domů a proti jejich degradaci umisťováním urbanisticky nevhodných staveb (obchodní centra, hromadné garáže a parkoviště). Zahrnuje programy "Vyhlašme ochranu vnitrobloků !", "Za zachování přírodního rázu Boettingerovy ulice", "Za záchranu Staré Roudné a okolí" a "Garáže Telecom".

 4. Plzeň: dálniční obchvat nebo průtah městem?
  zapojení do územního a stavebního řízení o trase dálničního obchvatu města s cílem hájit zájmy ochrany životního prostředí a prosazovat odborně podložené návrhy na vedoucí k minimalizaci ekologických a zdravotních rizik ekologická výstava o problematice obchvatu "Plzeň: dálniční obchvat, nebo průtah městem?"
 5. Děti Země dětem
  projekt "Ekologická výchova pro střední a základní školy na Plzeňsku". Jeho hlavní část tvoří ukázkové hodiny ekovýchovy postavené na základě výchovy prožitkem, které úspěšně nabízíme plzeňským základním školám. Pro střední školy máme budujeme síť informačních nástěnek a pořádáme besedy o aktuálních otázkách ochrany a poškozování ŽP
 6. Jižní Plzeňsko - krajina v ohrožení
  podpora lokálních občanských sdružení v odporu proti záměrům o masivní rozšíření těžby granodioritů v regionu (Štěnovický vrch, Předenice), informační a publikační činnost


Lidé

V současnosti máme jednoho zaměstnance (koordinátorku ekovýchovného projektu), dva "civilkáře", kteří u nás absolvují náhradní vojenskou službu, 20 členů a řadu podporovatelů a spolupracovníků.

Pokud máte chuť být užiteční a pomoci dobré věci, a nevíte jak na to, zauvažujte o aktivním členství v Dětech Země. Můžete například pomáhat s vyřizováním korespondence, sbírat podpisy pod petice, nebo se přímo podílet na práci některé z kampaní. I na Vás záleží, jak úspěšné naše úsilí o záchranu přírody a zlepšení stavu ŽP na Plzeňsku v dalších letech bude.

V případě, že nemáte čas se na naší činnosti podílet aktivně, můžete se stát dlohuodobým přispěvatelem a podporovat aktivity Dětí Země finančně, nebo jim alespoň pomoci jednorázovým příspěvkem na níže uvedené konto.Historie a úspěchy Dětí Země - Plzeň ve zkratce


Kontakt:
Úslavská 29
301 44 Plzeň
Tel/fax/zázn: 019/74 55 905
E-mail: dz.plzen@ecn.cz

Bankovní spojení
Plzeňská banka a.s., číslo účtu: 10 40 004/4600

Za pomoc a podporu děkujeme!
© Děti Země, Jan Rovenský
21.5.1998