Děti Země - Ostrava

Pobočka Dětí země v Ostravě byla založena v roce 1997. Ze začátku jsme se soustředili na dopravní problémy ostravského regionu (dálnice D47), později přibyly další aktivity. Kromě práce na projektech a kampaních se snažíme (více-méně úspěšně) uspořádat každý měsíc alespoň jednu akci pro veřejnost.

V roce 2000 se věnujeme především následujícím projektům a kampaním:

Projekty:

1.Řeka Odra jako ekologický koridor

Společný česko-polský projekt. Jeho cílem je vytvoření sítě organizací, obcí a jednotlivců podél celého toku řeky Odry od pramene k ústí, která bude usilovat o ochranu přírody a trvale udržitelný rozvoj oblastí v údolí této řeky. Další aktivity v rámci projektu jsou:

Projekt podpořilo Regional Environmental Centre, Budapešť (Szentendre)

2.Kompostovaní v Dobré

Cílem projektu je:

Projekt podpořila Nadace Partnerství a program AVA, podporovany dánským ministerstvem životního prostředí (fond DANCEE)

3.Pilotní projekt změny úprav na horním toku Morávky

Cílem projektu je:

Pro tento projekt v současné době hledáme finanční podporu.

4.WWW stránky řek Odra a Labe

Cílem projektu je vytvoření interaktivních stránek, obsahujících informace o přírodních a kulturních hodnotách, kulturních a společenských aktivitách v údolí těchto řek a vytvářejících prostor pro diskusi o dění v těchto oblastech.

Projekt podpořila nadace Open Society Fund

Kampaně:

Distribuční centrum Mošnov

Obchvat Strážnice

Kromě toho pořádáme výstavy, besedy, přednášky a infostánky.

Účastníme se národních akcí a kampaní Dětí Země (Den bez aut, Konec dioxinů v České republice).

Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, jak v regionálním (Koalice pro trvale udržitelnou dopravu, Koalice “Živá Odra”), tak v celostátním (Referendum 2000) měřítku.


Kontakt:
Ing. Vlastimil Karlík
Ing. Miroslav Husťák
Čs. armády 84, 715 00 Ostrava-Michálkovice
tel./zázn.: 069/353 817, tel.: 0653/768 424
E-mail: dz.ostrava@quick.cz

Bankovní spojení:  IPB-PS Ostrava, číslo účtu: 125725101/5100

Za pomoc a podporu děkujeme!
© Děti Země, Vlastimil Karlík