Děti Země - Litoměřice

Pobočka vznikla na podzim roku 1996. V minulém roce uspořádala několik informačních stánků na koncertech v Domě kultury, zorganizovala seminář o registru úniků toxických látek do životního prostředí v okresní knihovně, zaměřila se na získávání nových členů a spolupracovníků a připravila program ekologické výchovy pro letošní rok.

V tomto roce se věnuje právě dvěma hlavním projektům ekovýchovy:

  1. Dílny pro první stupeň základních škol zaměřené na šetrné hospodaření s odpady. Děti jsou zde hravou formou seznamovány s problematikou nadměrné produkce odpadů a s možnostmi řešení, kterými je například recyklace.

  2. Projekt velké tématické výstavy "Chemie kolem nás a zdraví".

Mimo tyto hlavní aktivity probíhají v rámci programu ekovýchovy další akce jako např. informační stánky, menší výstavy, přednášky a kampaně zaměřené na informování veřejnosti o ekologických problémech a možnostech jejich řešení.

Projekt: "Zachraňme odpadky"

Hračky Projekt představuje hodiny pro první stupeň základních škol, v nichž jsou děti hravou formou seznamovány s problematikou vzniku a likvidace odpadů.

Celý program začíná loutkovou pohádkou, kterou dětem vypráví "oživlý Kelímek". Po pohádce Kelímek vysvětluje dětem, co je recyklace, které obaly jsou nejšetrnější k životnímu prostředí a jak mohou pomoci přírodě tříděním odpadu a kupováním ekologických výrobků.
V této části programu jsou používány kromě loutky Kelímka také barevné kulisy a rekvizity, jako například různé druhy obalů.

V druhé části si děti mohou samy vyzkoušet recyklaci výrobou hraček z druhotného materiálu, který si přinesly z domova.
Chlapeček V rámci programu dostanou děti sešit, v kterém je vše, co se dozvěděly, shrnuto a který je doplněn návody a úkoly na doma. Každá třída dostane také plakát znázorňující cyklus odpadů.

Projekt navazuje na sérii výstav "Děti Země dětem" (podpořenou nadací REC), na kterých děti vytvářely obří hračky z druhotného materiálu.

Cílem projektu je seznámit děti mladšího školního věku s problematikou odpadů a ukázat jim, jak mohou pomoci tento problém vyřešit.

Program zatím proběhl na základní škole v Bohušovicích nad Ohří, ve 2. ZŠ v Litoměřicích a ve Zvláštní škole v Úštěku.

Výstava: "Chemie kolem nás a zdraví"

Proběhla od 4. do 5. června na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kde jí navštívily stovky lidí. Ti se z dvanácti vystavovaných panelů mohli dozvědět například o tom, jaké látky obsahují emise z automobilů, co dýchají doma, informace o toxických látkách obsažených v potravinách nebo o tom, jak je na tom Česká republika s právem na informace. Od pátku 6. do soboty 7. června se stala expozice také součástí výstavy EKOplus, která se konala pod záštitou ministra Skalického na litoměřickém výstavišti. Výstava proběhla ve spolupráci se sekcí "Za čistou zemi, vzduch a vodu" Dětí Země.

Besedy a přednášky

V Okresní knihovně v Litoměřicích se již uskutečnily přednášky "Alternativa k dálnici existuje" o plánované trase dálnice D8 přes České středohoří a "Český kras a těžba".

Časopis "Na konci x na slunci"

Časopis vychází čtyřikrát ročně a kromě informací o místním dění přináší množství článků, názorů, nápadů a rad z oblasti ekologie. Pravidelně je k dostání v hospůdce "U píchaček" na Střeleckém ostrově u letního kina v Litoměřicích.Pokud se nemůžete aktivně zapojit do naší činnosti, přispějte nám alespoň malým finančním darem, případně dejte své bance trvalý příkaz k periodickému převodu drobné částky na náš účet. Sponzorům nabízíme možnost prezentace v rámci projektu Zachraňme odpadky (např. logo v pracovním sešitě pro děti), na některé z našich akcí a na této internetové stránce.


Adresa:
Pošt. schránka 197
412 01 Litoměřice
Deti.Zeme@ecn.cz


Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., Litoměřice, číslo účtu: 0638256 - 478/0800

Za finanční podporu děkujeme MŽP ČR a firmě ZOPP s. r. o.

Za pomoc děkujeme agentuře Modrý z nebe, Okresnímu muzeu a Okresní knihovně v Litoměřicích.
Stránku připravil: jan.rovensky@ecn.cz

16.května 1997