Logo Klubu DZ Bohumilice

Klub Dětí Země v Bohumilicích

Klub Dětí Země v Bohumilicích vznikl 26. dubna 1997. Zaměřujeme se na aktivity, směřující k ekologičtějšímu přístupu k problémům v menších obcích o několika stovkách obyvatel.

Zabýváme se těmito projekty:
Ekologická výchova: Motýlí zahrádka
  Zeměkoulení
Energetické projekty:  Škola příkladem úspor energie
  Možnosti tu jsou
Obnova obecního života v Bohumilicích


Mateřská škola v Bohumilicích se v roce 1999 zapojila do programu Ekologická MŠ. Adresa: ZŠ a MŠ Bohumilice, 384 81 Čkyně


Adresa:
Klub Dětí Země v Bohumilicích
Pavla Vintrová
384 81 Čkyně


© Děti Země, Petr Hendl
Kresba Bohumilic
Bohumilice

 

Logo zeměkoulení
Zeměkoulení

 

Zimní zahrada
Zimní zahrada