Přežijí zelené plíce Prahy 5 ?

Pravdy a nepravdy okolo "Bydlení Cibulka"

Koalice za přírodní park Košíře - Motol

Jen ne právní stát ?!
komentář k chamtivosti

Co vše se má v přírodním parku Košíře - Motol a jeho okolí stavět?

Proč nechci Bydlení na Cibulce - text skládačky vydané Koalicí za přírodní park Košíře - Motol

Co můžete udělat Vy?

Podepsat » Občanskou petici za zachování Cibulky a jejího rázu «

Oslovit členy zastupitelstva Prahy 5 anebo Hlavního města Prahy

Napsat firmě Metrostav Intertrade, a. s.

Bojkotovat projekt "Bydlení Cibulka"

Nabídnout pomoc občanským sdružením, která se snaží zachránit přírodní park Košíře - Motol

Napište nám na e-mail : cepo@ecn.cz

 

 

Návrat na stránky:

C E P O
Děti Země
Tým Bořena
CEPO - English
Dioxin

Zelenými plícemi Prahy 5 bývá nazýván přírodní park Košíře - Motol
zahrnující komplex lesů, opuštěných luk a starých sadů, včetně přírodní památky Vidoule, Hliník a dalších.Byl zřízen k velkoplošné ochraně dochované přírodní krajiny v Praze i s cennými kulturními prvky.

V současnosti jeho další existenci ohrožuje několik projektů na výstavbu vesměs luxusních bytů či bytových komplexů kombinovaných s kancelářemi.

Cibulka

Z těchto komplexů je v poslední době nejdiskutovanější projekt firmy Metrostav Intertrade "Bydlení Cibulka". Občanská sdružení se zde snažila zabránit vykácení zeleně, což se nepodařilo (26. února 2000 padlo za oběť tomuto obytnému souboru přes 180 stromů). Přesto lze ještě usilovat alespoň o změnu projektu do podoby, která by vyhovovala lépe rázu místní krajiny. Kromě toho se Děti Země a Občanské sdružení Cibulka budou snažit docílit potrestání nezákonností provázejících povolování a zahájení této stavby.

Tiskové zprávy o Cibulce a přírodním parku Košíře - Motol

24.8.2000“Bydlení Cibulka” už nikdo nezastaví, měli bychom se však poučit
21.8.2000“Černá” stavba na Cibulce pokračuje
17.8.2000Kdy bude zastavena stavba?
15.8.2000Skončily odpady z “Cibulky” na divoké skládce?
10.8.2000Rozsudek nabyl právní moci, na “Cibulce” se přesto dál staví
2.8.2000Městský soud zrušil stavební povolení na “Bydlení Cibulka”
28.7.2000Na Cibulce se skutečně kácelo bez povolení
30.5.2000Na staveniště "Bydlení Cibulka" byla opět přivolána Policie ČR
3.5.2000Stavební povolení zpochybněno, stavba pokračuje
29.2.2000Zástupce města v dozorčí radě Metrostavu selhal
26.2.2000Stromy na Cibulce pokáceny za asistence policie a České inspekce životního prostředí   (18,00 UT)
24.2.2000Dnes Cibulka, zítra Divoká Šárka?
11.1.2000 Na Praze 5 začala výstavba sídliště s právně pochybným povolením
15.2.1999 Osud parku v Košířích má v rukou Ministerstvo životního prostředí
9.2.1999Přežijí zelené plíce Prahy 5 ?
3.12.1998Přežije přírodní park Košíře - Motol rok 2000 ?
 

Metrostav Intertrade, a. s.

vznikl sdružením podnikatelských subjektů - Metrostavu, a. s. a Intertrade, s. r. o.
Předsedou představenstva je Ing. Tomáš Bílek (Praha 5, K brance 19) a místopředsedou Ing. Jan Řehák (Praha 2, Varšavská 34).
Stanislav Žufníček, který je členem dozorčí rady této akciové společnosti, byl tajemníkem Obvodního úřadu v Praze 5.
23. září 1999 vznikla dceřinná společnost Metrostav - Intertrade, Krutec, s. r. o.

Firem Intertrade lze nalézt v obchodním rejstříku celou řadu. Vesměs vznikly (alespoň ty, které mají vztah k firmě sídlící v ulici Naskové 1) jako dceřinné společnosti HMW INTERTRADE, s. r. o. původně sídlící v Chebu. V představenstvech těchto firem Intertrade jsou nejčastěji jména Hadji Mohamad Weiss (a jeho příbuzní), Jan Horáček či Abdul Hai. Weissovi příbuzní a Abdul Hai mají založené další společnosti s ručením omezeným: MINA - dětský svět, ZALMINA či EHSON. Tyto společnosti se vesměs zabývají obchodem.


©   Děti Země  29.10.2000