CEPO 

Mapa stránek
S čím Vám pomůžeme ?
Kde pomáháme
Co je CEPO
(rozhovor)
Právní porady:
Nezákonné kácení
a jak mu zabránit
Ochrana rostlin
a živočichů
O právní ochraně
přírody a krajiny
Žádejte informace o životním prostředí
Další projekty:
Studie Právo na informace o ŽP
Konec dioxinů
v České Republice
Občanská kontrola malešické spalovny
Mezinárodní konference Piechowice
-
Návrat na stránky:
Tým Bořena
Děti Země
CEPO - English
-
Nastavení češtiny:
Latin2 Mac ISO2 Win

Centrum pro podporu občanů

Dozvěděli jste se, že kolem Vaší zahrady má vést nová dálnice, že krásný výhled a čistý vzduch Vám má pokazit spalovna odpadů nebo že se za Vaší vesnicí chystá otevření nového lomu? Víte, že to bude velký zásah do Vašeho životního prostředí, že místa, která máte rádi, budou navždy změněna, ale máte pocit, že proti tomu nic nezmůžete ?

Obraťte se na nás. Posláním Centra Dětí Země pro podporu občanů je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí.

CEPO  Chlumova 17,  Praha 3,  PSČ  130 00
telefon:   (02) 22 78 14 71,   (02) 311 70 75
E-mail : jindrich.petrlik@ecn.cz   fax: (02) 2278 0052

Na mapě Prahy je sídlo CEPO označeno křížkem

Centrum nabízí kombinaci :

 • přímého zapojení do přípravy akcí občanskými inicativami
 • právní porady (založení občanského sdružení, využití zákonů, pomoc s orientací v nich apod.)
 • odborné pomoci (např. připomínky ke studiím E.I.A. aj.)
 • pomoci při kontaktování masmédií (vydání tiskové zprávy, uspořádání tiskové konference, uspořádání semináře o práci s novináři atd.)
 • pomoci vytváření informačních materiálů pro veřejnost
 • poskytnutí technického zázemí kanceláře

Pro Vaše jednání s úřady jsou připraveny vzory dopisů a žádostí :

informace o životním prostředí
o vypouštěných látkách
 dopis - petice 

Líbí se Vám naše aktivity ? Můžete nám s nimi pomoci anebo přispět také finančně. Projekty Centra pro podporu občanů již finančně podpořili:

 • Nadace Partnerství (www.ecn.cz)
 • Nadace rozvoje občanské společnosti (www.nros.cz)
 • Nadace Regional Environmental Center (www.rec.org)
 • Nadace Sluníčko
 • Ministerstvo životního prostředí ČR (www.env.cz)
 • Charles Stewart Mott Foundation
 • Milieukontakt Oost Europa - nizozemská nadace zřízená nevládními organizacemi
 • Nadace Via
 • MATRA/KAP - program Velvyslanectví Nizozemského království v ČR
 • Acid Rain - švédská nadace zřízená nevládními organizacemi
 • Health Care Without Harm - americká síť nevládních organizací

Nadace Regional Environmental Center   Nadace rozvoje občanské společnosti   Ministerstvo životního prostředí   PHARE, program Evropské Unie
_
Právo na informace
o životním prostředí
_
Novinky :
V Bořanovicích pokáceli 37 vzrostlých stromů

Šumavy vydání v nebezpečí ohrožení

O osudu lisovny v Úvalech rozhodne okresní úřad

Lisovna v Úvalech = černá stavba

Ohrozí kamiony kulturní památku?

Štramberská cementárna – krok do neznáma

Ropák roku 2000

Arnoltičtí novou pískovnu nechtějí

Souhlas s administrativní budovou na Pankráci je pochybný

Potvrdila se nutnost registru znečišťujících látek

Občané Kounic brání svoje lípy

Vesecké údolí znovu ohroženo

Park v Praze na Balabence je stále v ohrožení

Přírodní park Košíře - Motol


Vedoucí sekce:  RNDr. Jindřich Petrlík        Další pracovníci sekce:   Martin Skalský  a  Přemysl Mácha, M. A.

© Děti Země  2.10.2001       napište nám